Onderwijs

Tweede onderwijsagenda ondertekend op Sint Eustatius

onderwijsondertekening

Tijdens de Derde Onderwijsconferentie hebben Minister Jet Bussemaker van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en  vertegenwoordigers van Caribisch Nederlandse onderwijsinstellingen hun handtekening gezet onder de  “Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017 – 2020 – Samen werken aan de volgende stap”. De ondertekening van deze nieuwe onderwijsagenda was het hoogtepunt van de derde onderwijsconferentie, die op 28 november op Sint Eustatius werd gehouden.

1200

De onderwijsagenda Caribisch Nederland is het document dat aangeeft wat er de komende jaren  moet gebeuren  om in het belang van de leerlingen de kwaliteit van het onderwijs in Caribisch Nederland verder  te verbeteren en  te bereiken dat het onderwijs in  2020 voldoet aan de Europees-Nederlandse maatstaven. Ruim vijf jaar geleden ondertekenden vertegenwoordigers van  lokale onderwijspartijen de Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2011-2016 – “Samen werken aan kwaliteit”. Dat gebeurde ook tijdens een onderwijsconferentie, die in maart 2011 plaatsvond op Bonaire.

Minister Bussemaker uitte tijdens haar openingsspeech haar tevredenheid over de uitvoering van de eerste onderwijsagenda: “Ik ben trots op de resultaten. De kwaliteit van het onderwijs is beter geworden. De kwaliteit van het schoolbestuur is beter geworden. En de schoolhuisvesting is significant verbeterd”.

Er is veel werk verzet, maar nog niet alle ambities zijn gerealiseerd. Waar de eerste onderwijsagenda zich richtte op het bereiken van basiskwaliteit, ligt in de nieuwe onderwijsagenda het accent op het bestendigen van de bereikte kwaliteitsverbeteringen en verbetering van de leeropbrengsten. Daarbij zullen de onderwijsstakeholders op de eilanden hun  taken steeds zelfstandiger gaan uitvoeren.


In de  nieuwe onderwijsagenda wordt verder gewerkt aan de prioriteiten uit de eerste onderwijsagenda. De tekst is  vanuit een  zogenaamde “bottom-up” benadering geschreven. Het proces begon met de evaluatie van de eerste onderwijsagenda, door beleidsadviesbureau Ecorys. Hun bevindingen werden in april 2016 per eiland aan de onderwijsstakeholders gepresenteerd. Vervolgens hebben alle stakeholders tijdens zogeheten “eilandelijke sessies” op ieder van de eilanden meegewerkt aan de inhoud van dit document.  De  onderwijsagenda   beschrijft per prioriteit wat de ambities en de beoogde resultaten voor 2020 zijn en welke rol de betrokken partijen hebben.  Aan de onderwijsagenda zijn  zogenaamde “eilandelijke delen” van respectievelijk Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegevoegd.  Daarin geven de onderwijsstakeholders van deze eilanden per prioriteit aan welke  activiteiten zij gaan uitvoeren om de afgesproken resultaten voor 2020  te kunnen behalen.

1200

Met de ondertekening van de onderwijsagenda hebben de minister, de besturen van de scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs, de gedeputeerden van de drie openbare lichamen, de expertisecentra onderwijszorg, de uitvoeringsorganisaties van de Sociale Kanstrajecten (SKJ) en de Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) zich gecommitteerd aan de uitvoering van de nieuwe onderwijsagenda in de periode 2017 – 2020.

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de voorzitters van de sectororganisaties van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Europees Nederland.

Deel dit artikel