Onderwijs

Jongeren met een gedragstoornis de dupe van onderwijsbeleid

dagopvang-jongeren

Jongeren in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar met een  gedragstoornis worden geschorst of van school gestuurd. Dit doet deze jongeren meer schade aan.

Stichting Project is een Orthopedagogisch Centrum op Bonaire voor jongeren met gedragsproblematiek/stoornis. Binnen de residentiële instelling van stichting Project hebben wij te maken met een diversiteit  in de mate van jongeren met gedragsproblematiek, van jongeren die tijdelijk uit huis geplaatst zijn tot jongeren met een zeer ernstige gedragsstoornis.

In deze laatste categorie zitten een aantal jongeren in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar die naar mijn mening  niet altijd naar school kunnen en waar voor een alternatief zou moeten zijn.

Het onderwijsbeleid is dat iedereen naar school moet en dat zorgleerlingen  binnen school opgevangen moeten worden.  De praktijk is dat deze jongeren in een speciale lesplaats komen. Echter deze lesplaats is totaal niet voorbereid en geschikt voor  jongeren met een gedragsstoornis.

De jongeren worden door hun problematische gedrag (onvoorspelbaar agressie verbaal en fysiek) regelmatig geschorst of mogen helemaal niet meer op school komen. Dit bevestigt alleen maar het negatieve zelfbeeld van de jongeren.

Rocargo

Al meer dan 1 jaar pleit stichting Project om een samenwerking aan te gaan met het EOZ, zodat het onderwijs  gebruik kan maken van onze faciliteit en kennis. Dit echter zonder resultaat. Het is wel de verantwoordelijkheid van het EOZ om de juiste zorg te bieden. Tot op heden gebeurd er niets voor wat betreft deze doelgroep.

Vandaar dat stichting Project zelf de dagbehandeling(herstelprogramma) is gestart voor deze jongeren.

Van zelf sprekend zijn hier kosten aan verbonden wanneer instanties van onze diensten gebruik willen maken.

Door middel van een herstelgericht programma wil stichting Project de negatieve spiraal doorbreken en nieuwe kansen bieden voor deze jongeren. Het herstelprogramma wordt gegeven binnen de dagopvang van het Ervaringsleer Centrum (ELC) en heeft als centrale doelstelling om begeleiding en een actief rustpunt te bieden voor de jongeren en school. Het herstelprogramma richt zich op sociale vaardigheden, vorming en ervaringsgericht leren. Naast individuele leermomenten, wordt ook de context betrokken: gezinsgesprekken, rondetafel gesprekken en herstel van het contact met de school indien mogelijk.

Dit doen wij omdat wij vinden dat deze jongeren recht hebben op educatie in welke vorm dan ook.

Zouden wij dit niet doen dan zou dat betekenen dat deze jongeren op straat zijn. Op dit moment hebben wij een jongere die sinds 14 september niet meer op school mag komen. Wij geven deze jongere begeleiding/behandeling  in het herstelprogramma, echter zonder een beschikking van leerplichtambtenaar ondanks dat wij hier al lang om vragen.

Ik wil graag benadrukken dat ik alle respect en begrip heb voor de leerkrachten die in de lesplaatsen werken, aangezien ze vaak zonder middelen en specialistische kennis onder zeer moeilijke omstandigheden onderwijs moeten geven.

In gesprekken geeft men ook aan dat er een grote behoefte is aan samenwerking en deskundigheid op het gebied van gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

Afgelopen week is er wederom een vergadering geweest met alle betrokken instanties waaronder ook EOZ. In deze vergadering is besloten dat er vrijdag 25 nov. uitsluitsel zou komen of de jongere die nu niet meer op school mag komen in de dagbehandeling van stichting Project kan blijven. Wanneer dit positief zou zijn, betekent  dat een erkening voor de dagbehandeling (herstelprogramma) en dat de doelgroep jongeren serieus genomen wordt.

Ik heb gewacht tot vrijdagmiddag 5 uur, maar geen bericht ontvangen.

Gezien ik geen antwoord heb gehad, is er nu dus nog steeds een jongere die verboden is om op het schoolterrein van de SGB te komen en niet officieel naar de dagbehandeling mag komen. Dit is tegen alle rechten van het kind, want ieder kind heeft recht op onderwijs. En EOZ negeert dit totaal.

Vandaar dat ik nu genoodzaakt ben dit naar buiten te brengen.  In de hoop dat er nu wel iets gaat gebeuren.

Mick Schmit

Directeur stichting Project

Deel dit artikel