Geen categorie

Ondertekening samenwerkings- en privacyconvenant Veiligheidshuis

veilgheidshuis

Op 23 november hebben de 15 ketenpartners die samenwerken binnen het Veiligheidshuis een samenwerkingsconvenant ondertekend waarin zij onder meer afspraken maken over de bescherming van persoonsgegevens. De betrokken organisaties zijn afkomstig vanuit de zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur.

Het gaat om de volgende partners: Openbaar Lichaam Bonaire; Expertisecentrum Onderwijs-Zorg; Forma; SGB; Jeugdzorg en Gezinsvoogdij CN; Centrum voor Jeugd en Gezin; Openbaar Ministerie; KPCN; Reclassering; Krusada; stichting Verslavingszorg en Psychiatrie; Jong Bonaire; Voogdijraad; JICN; unit Sociale zaken en Werkgelegenheid. Zij hebben ervoor getekend om op een wettelijk verantwoorde wijze om te gaan met de persoonsgegevens die zij met elkaar uitwisselen tijdens de casusoverleggen van het Veiligheidshuis.

Het Veiligheidshuis is in maart 2015 op Bonaire begonnen. De naam roept vaak verwarring op: men denkt vaak dat het Veiligheidshuis een fysiek gebouw is waar mensen onderdak kunnen krijgen. Dat is niet het geval. Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf- en zorgpartners, onderwijs en OLB. Het Veiligheidshuis staat voor een keten-overstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden en om maatschappelijke uitval tegen te gaan. Door een integrale werkwijze en systeembenadering streeft het Veiligheidshuis ernaar om ook in de meest ingewikkelde gezinnen en problematiek perspectief te bieden. Er wordt voor iedere ingebrachte casus een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. Zo worden acties van verschillende organisaties op elkaar afgestemd en wordt ook duidelijk waar behoefte aan is bij personen en gezinnen met complexe problematiek.

Om goed te kunnen afstemmen met elkaar moeten persoonsgegevens tussen de betrokken organisaties worden uitgewisseld. Het is duidelijk dat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren. Het privacyconvenant dat in 2012 hiertoe was opgesteld voldeed niet meer. De Commissie Bescherming Persoonsgegevens BES heeft geadviseerd hoe dit convenant verbeterd zou kunnen worden om aan alle eisen van de wet te voldoen. Na uitgebreide toetsing door deze commissie en door het ministerie van Veiligheid en Justitie is het convenant nu ondertekend en van kracht. De ondertekening betekent een stap voorwaarts voor het Veiligheidshuis.

Deel dit artikel