Geen categorie

Viering Internationale dag van de rechten van het kind 2016

recht-van-het-kind

Kralendijk – Het Eilandsbestuur van Bonaire neemt de rechten van het kind serieus en werkt er hard aan om deze rechten te waarborgen. De missie en de visie van het integraal jeugdbeleid 2015-2020 is een weerspiegeling van dit streven. Eén van de uitgangspunten van het beleid is het rapport dat de UNICEF heeft gepubliceerd in 2013.

Enkele van de doelstellingen die wij willen realiseren door middel van het jeugdbeleid zijn:

  • Ondersteuning van de ouders in de opvoeding
  • Een compleet pakket van de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
  • Faciliteiten voor de brede scholen
  • Alle kinderen hebben toegang tot het zich ontwikkelen op het terrein van cultuur, sport en recreatie
  • Een integrale samenwerking realiseren tussen organisaties en overheidsinstanties v.w.b. huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling
  • De samenwerking intensiveren tussen het justitieel domein en de ketenzorg voor kinderen en jongeren
  • Jongerenparticipatie aanmoedigen (wijkgebonden)

De gedeputeerde belast met het Zorg- en Welzijnbeleid, mw Nina den Heyer, wenst alle kinderen van Bonaire namens het Eilandsbestuur een mooie viering. Mw den Heyer wil tevens onze gemeenschap aansporen om mee te doen met de lampionnenoptocht die al vele jaren door het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt georganiseerd.


Behalve de lampionnenoptocht organiseert het centrum meer activiteiten rondom het thema ‘Jongeren hebben een stem’. Eén van die activiteiten is (was) een interactief theater waar een groep van 20 Bonairiaanse jongeren door middel van toneelspel hun gevoelens, gedachten en ideeën over actuele thema’s die te maken hebben met hun behoeftes tot uiting kunnen (konden) brengen.

Gedurende de hele week heeft de theatergroep hun toneelstukken laten zien in Jong Bonaire, waar SGB-jongeren actief hebben meegedaan tijdens elke presentatie.

Een slotboodschap van mw den Heyer aan al onze kinderen:

Jullie hebben allemaal talenten. Het is aan ons als volwassenen om jullie te begeleiden in het proces om te ontdekken welke deze zijn, rekening houdend met jullie eigen inbreng. Om jullie eigen inbreng of mening naar voren te kunnen brengen zijn er organisaties die activiteiten organiseren om jullie te helpen die vaardigheid te ontwikkelen. Maak er gebruik van, want daar zullen jullie profijt van hebben, jullie hele leven lang! 

Deel dit artikel