Ondernemen & Bedrijven

Investering in lokaal talent is investering in de toekomst van Bonaire

top-deelnemers

Bonaire barst van het talent! Een aantal van deze jonge professionals werken voor Bonaire. Zij werken bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), bij overheidsbedrijven en –stichtingen, bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Dit talent willen wij koesteren. Om dit te realiseren zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Openbaar Lichaam Bonaire, de Rijksdienst Caribisch Nederland en de overheidsbedrijven/ – stichtingen een samenwerking aangegaan. Dit heeft geresulteerd in de eerste editie van het Talent Ontwikkel Programma Bonaire, oftewel TOP Bonaire.

Op donderdag 17 november is TOP Bonaire 2016 – 2017 van start gegaan. Een programma waarin twaalf talenten, onder leiding van professionele trainers en coaches, diverse trainingen gaan volgen. Ze gaan aan de slag met hun talenten, vaardigheden, ontwikkeldoelen en (beleids)kennis.

Tijdens de kick-off van TOP Bonaire hebben zowel de Rijksvertegenwoordiger de heer Isabella, waarnemend Gezaghebber mevrouw Anthony en de programmaleider Bestuurlijke Ontwikkeling de heer Oenema van het ministerie van BZK benadrukt waarom het zo belangrijk is om structureel te investeren in lokaal talent. Daarbij is ook benadrukt dat opleiden en trainen van medewerkers over de hele linie dient te gebeuren, zodat iedereen beter in staat gesteld wordt in zichzelf te investeren en om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van Bonaire.

Voor meer informatie over dit project en andere projecten gericht op bestuurlijke ontwikkeling, kunt u terecht op de website van het ministerie van BZK : www.caribop.com<http://www.caribop.com>.

Deel dit artikel