Dieren

Dierenorganisaties in gesprek voor beter dierenwelzijn op Bonaire

dierenhulp-bonaire

Persbericht gezamenlijke organisaties: Dierenbescherming, Dierenhulp, Fundashion Kukunu Kakelvers en arts Jan Laarakker.

Kralendijk: Nadat de vier organisaties Stichting Dierenbescherming Bonaire, Stichting Dierenhulp, Fundashion Kunuku Kakelvers en dierenarts Jan Laarakker hun bezorgdheid hadden uitgesproken over het huidige dog control programma, zijn alle partijen opnieuw rond de tafel gegaan met de opdrachtgever (OLB) en de uitvoerder(s) Stichting Dierenasiel Bonaire en arts Fulco de Vries.

Vrijwilligers treft geen blaam
In de afgelopen periode is er via tal van kanalen aandacht geschonken aan deze aanpak, waarbij met name de bewaarplicht van slechts 3 dagen in combinatie met de zeer matige communicatie vanuit de kant van het OLB en Asiel, voor grote onvrede zorgde bij de vier partijen die in overleg met OLB en asiel zijn. Een ieder vindt het vervelend dat vrijwilligers, vaak onwetend van de situatie, lastig gevallen worden. Deze zaak wordt op bestuurlijk niveau besproken door de aangeschoven partijen.

Voorlopige stop
Na de laatste overlegronde van 11 november jl. is besloten het programma voor 3 maanden on hold te zetten. Daarmee is de weg vrij gemaakt om op heldere en transparante wijze tot één gemeenschappelijk beleidsplan te komen. Waarbij dierenwelzijn voorop staat bij de organisaties. Stichting Dierenbescherming Bonaire, Stichting Dierenhulp, Fundashion Kunuku Kakelvers en dierenarts Jan Laarakker hechten er waarde aan om enkel de berichtgeving via de eigen Social Media kanalen te volgen. Om misverstanden via tal van andere ‘kanalen’ uit de weg te gaan. Periodiek zullen genoemde partijen via hun eigen officiële kanalen zorg dragen voor een update van die zaken die de komende tijd besproken zullen worden.

Genoemde organisaties zijn gematigd optimistisch en hopen uiteindelijk een voor een ieder acceptabele en vooral diervriendelijke aanpak te kunnen presenteren.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo