BES Eilanden

Conferentie over benchmark ijkpunt bestaanszekerheid op Saba

foto_szw

Op vrijdag 18 november hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Bestuurscollege van Saba een tweedaagse werkconferentie afgesloten over de benchmark ijkpunt bestaanszekerheid voor inwoners van Saba.Partijen hebben eerlijke, open en soms harde discussies gevoerd over inkomen, zorg en sociale omstandigheden. Zij  hebben een aantal belangrijke gebieden kunnen benoemen voor verdere ontwikkeling en toekomstige samenwerking.

Rocargo

Om tot een uitgebreid overzicht van de situatie op Saba te komen, werden besprekingen gevoerd met de Eilandsraad, ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs, gezondheidszorg en sociale zaken.  Soortgelijke werkconferenties zullen worden georganiseerd in samenwerking met de openbare lichamen en belangrijke stakeholders op Bonaire en Sint Eustatius.

Foto van L naar R:

Dirk Jan Bonnet, Plv. Directeur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Margreth de Groot, Hoof van de Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Gedeputeerde van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bruce Zagers

Mark Abbing, Directeur Arbeidswetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gezaghebber Jonathon Johnson

Eilandsecretaris Tim Muller

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo