Geen categorie

Overheid zal terughoudend omgaan met verzoeken tot wijziging van het ROB

snacks-bonaire

Kralendijk – Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat met ingang van heden zeer terughoudend zal worden omgegaan met verzoeken tot wijziging van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) ten behoeve van het vestigen van snacks en horecabedrijven in woonwijken. De reden voor deze terughoudendheid is het belang dat het bestuurscollege hecht aan een veilige en rustige woon- en leefomgeving voor haar inwoners. Horecabedrijven in de woonwijken zorgen regelmatig voor overlast en het bestuurscollege wil voorkomen dat er in de toekomst nieuwe overlastsituaties ontstaan.

Om deze reden heeft het bestuurscollege besloten om haar bevoegdheid om de bestemming van percelen binnen de bestemming  ‘woongebied I’ op grond van artikel 52.5.5 van het ROB te wijzigen voor horecadoeleinden in de toekomst met grote terughoudendheid toe te passen. Behalve dat er voldoende parkeerplaatsen moeten worden aangelegd, wordt in de toekomst als extra voorwaarde gesteld dat een perceel waarvoor een bestemmingswijziging wordt aangevraagd moet zijn gelegen aan een hoofdweg op grond van het ROB. Daarnaast moet de afstand tot de meest nabij gelegen woning ten minste 50 meter bedragen.

Met deze aanscherping van de voorwaarden streeft het bestuurscollege naar het waarborgen van de veiligheid en rust in de woonwijken van het eiland. De aanscherping van de voorwaarden voor het vestigen van horecabedrijven heeft overigens geen gevolgen voor de horecabedrijven die reeds in de woonwijken zijn gevestigd. Het gaat alleen om de toetsing van nieuwe aanvragen voor wijziging van het ROB.

Ondanks het aanscherpen van de voorwaarden, blijven er nog voldoende locaties over waar horecabedrijven zich op grond van het ROB kunnen vestigen. Deze aangescherpte regels hebben alleen betrekking op vestigingen in de woonwijken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo