Politie & Justitie

Pro forma-zitting onderzoek “Drum” op 9 december

  om-logo

Het Openbaar Ministerie (OM) BES zal de verdachten in het onderzoek “Drum” dagvaarden voor een eerste pro forma-zitting die zal plaatsvinden op 9 december 2016, om 09.30 uur. De advocaten van de verdachten zijn over deze planning reeds geïnformeerd. De dagvaardingen zullen op afzienbare termijn worden opgesteld en aan de verdachten worden uitgereikt.
Het gaat bij de zitting op 9 december om een zogenaamde pro forma-zitting. Dat wil zeggen dat de zaak nog niet inhoudelijk zal worden behandeld. Dat de feiten en de bewijsmiddelen nog niet met de verdachten worden doorgesproken. Wel is het gebruikelijk dat de verdachten en hun advocaten op een dergelijke pro forma-zitting de gelegenheid krijgen om te vragen om aanvullend onderzoek. Op dat verzoek wordt dan door de rechter beslist.
In het onderzoek “Drum” bevinden zich zoals bekend 7 verdachten in voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar deze verdachten loopt nog steeds en er ontstaat een steeds beter beeld wat er de avond van de 17 augustus tijdens de gewapende overval en het daarop volgende schietincident, waarbij Ferry Bakx is overleden, is voorgevallen. Thans bevindt het onderzoek zich in een stadium waarbij bijvoorbeeld de collega’s van Ferry Bakx nader moet worden gehoord teneinde het beeld van alle gebeurtenissen te complementeren. Dit verhoor en de eventueel daaruit voortvloeiende onderzoekshandelingen zullen op verzoek van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) worden uitgevoerd door de Rijksrecherche, die daarvoor deel uit zal gaan maken van het onderzoek “Drum”.
Zowel het Openbaar Ministerie als het KPCN zijn van mening dat er over de objectiviteit van onderzoek “Drum” als geheel geen enkele twijfel mag ontstaan. Dit is de reden dat waar het optreden van leden van KPCN betreft, de Rijksrecherche als onderzoekende instantie optreedt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo