Welzijn & Zorg

Thema Hartweek 2016 op Bonaire is het belang van gezond leven in strijd tegen hart- en vaatziekten

stichting-hart-bonaire

De Hartweek gaat op Bonaire van start op maandag 14 november aanstaande. Deze week zal elke ochtend, telkens op een andere locatie, in samenwerking met Fundashon Mariadal en BEStCARE, informatie worden gegeven over het voorkomen van hart- en vaatziekten en de mogelijkheden voor het volgen van een BLS/AED cursus. De informatiestand, waar de bezoekers hun bloeddruk en bloedsuikerwaarde kunnen laten opmeten, staat op maandag 14 november bij Van den Tweel supermarkt, op dinsdag 15 november bij het Centro Deportivo, op woensdag 16 november bij Cocari te Rincon, op donderdag 17 november bij Warehouse Bonaire en op vrijdag 18 november aanstaande op de patio van ziekenhuis Mariadal. De stand is op alle locaties aanwezig van 9:45 tot 12:00 uur in de ochtend. De stand wordt bemand door verpleegkundigen in opleiding en artsen en de vrijwilligers van de Stichting Hart voor Bonaire.

Tijdens de Hartweek vraagt de Stichting Hart voor Bonaire extra aandacht voor ons hart. Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke bedreiging van de gezondheid wereldwijd en Bonaire is daarop geen uitzondering. Extra aandacht voor gezond eten en bewegen is daarom van groot belang. Bij de stand van de Stichting kunt u informatie inwinnen over gezonde voeding en kunt u uw bloeddruk en bloedsuikerwaarde laten opmeten.

De Stichting is, samen met de Rotary Club Bonaire, sponsor van de schooltuintjes op een aantal basisscholen op Bonaire. Hierdoor worden kinderen zich meer bewust van hoe groenten, fruit en kruiden groeien en kan het gesprek over gezonde voeding met hen worden gevoerd. Naast het bevorderen van meer bewustzijn over gezonde voeding, ondersteunt de Stichting Hart voor Bonaire de mogelijkheden om meer te bewegen op Bonaire. Dit jaar doet de Stichting dit door het mede organiseren van een triathlon op 11 december aanstaande. Verdere informatie hierover volgt hierover binnenkort in de verschillende media.

Preventie is vanzelfsprekend zeer belangrijk bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Mocht iemand toch door een hartstilstand worden getroffen dan is de overlevingskans na een hartstilstand 25% wanneer er binnen 6 minuten en AED ingezet kan worden. De Stichting ijvert ervoor om van heel Bonaire een 6 minuten zone te maken. Er zijn al heel wat AED’s geplaatst de laatste jaren, maar de 6 minuten zone is nog niet op heel Bonaire gerealiseerd. Daarom geeft de Stichting later deze maand 2 AED’s in bruikleen voor de patrouillewagens van de STINAPA rangers. Het personeel van STINAPA is getraind in het gebruik van de AED’s.

Bij de informatiestands is informatie beschikbaar over de mogelijkheden voor het volgen van een BLS/AED cursus. Tijdens deze 4 uur durende intensieve cursus wordt geleerd hoe een hartstilstand herkend kan worden, wat als eerste gedaan moet worden, hoe te reanimeren, in welk tempo en hoe de AED moet worden aangesloten en bediend. Het geleerde wordt diepgaander behandeld dan het betreffende onderdeel van een BHV cursus.

De stichting Hart voor Bonaire heeft als doelstelling het geven van onderwijs in het leren van reanimatie, het geven van instructie van het gebruik van een AED, alsmede het opzetten van een Preventie programma ter voorkoming van hartfalen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Hart voor Bonaire via de website: www.hartvoorbonaire.org .

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo