Politiek & Bestuur

Plasterk belooft meer aandacht voor onderhoudskosten

portretfoto-plasterk

Minister Ronald Plasterk gaat meer aandacht geven aan onderhoudskosten van projecten in Caribisch Nederland. Hij beloofde dit tijdens de behandeling van de begroting voor Koninkrijksrelaties. Vragen over de aanpak van armoede bleven grotendeels onbeantwoord, omdat dit een verantwoordelijkheid is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch wees op de constatering van de commissie Spies en onderzoeksbureau IdeeVersa dat er structureel te weinig geld is voor onderhoud en exploitatie. “Als er investeringen worden gedaan door de Rijksdepartementen, gaan er honderden miljoenen naar de eilanden, die zelf maar iets van 40 miljoen te besteden hebben. Elke investering eindigt in extra kosten bij de vrije uitkering”, zei hij.

Plasterk erkende dat er verbetering nodig is. “Ik zal in de komende maanden in overleg met de andere departementen een voorstel opstellen (…) om geen investering te plegen als er geen exploitatie is. We zullen onder ogen moeten zien dat er bij investeringsbeslissingen budget moet zijn ingeruimd, waar dan ook, om onderhoud te plegen”, zei hij. Daarnaast zal Plasterk ook het College financieel toezicht (Cft) nog eens wijzen op aandacht hiervoor tijdens de controle van begrotingen. Geld voor het onderhoud van bestaande projecten, zoals de wegen op Bonaire, kon hij niet toezeggen, maar was wel bereid om de huidige kosten in kaart te brengen.

Verschillende Tweede Kamerleden stelden ook vragen over de armoede. CDA, PvdA, SP en SGP noemden het sociaal minimum en de kinderbijslag, maar op dit punt ligt de verantwoordelijkheid bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid. PvdA’er Roelof van Laar diende tot slot een motie in om in plaats van de afgewezen hogere kinderbijslag een kindgebonden budget in te voeren. Het oordeel over die motie, waar dinsdag 25 oktober over gestemd wordt, liet Plasterk aan de Tweede Kamer, op voorwaarde dat er eerst een onderzoek naar de mogelijkheden en financiering hiervan gedaan kan worden.

Bron: Bearingpoint Caribbean

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo