Welzijn & Zorg

1 oktober Internationale dag van de ouderen

alzheimer

Kralendijk – Op 14 december 1990 hebben de Verenigde Naties 1 oktober als Internationale Dag van de Ouderen gedecreteerd. Dit is een bijzondere dag waarop de gedeputeerde van Samenleving en Zorg. Mw Nina den Heyer, wil stilstaan bij deze internationale dag en haar erkenning, bewondering, eer en waardering wil uitspreken naar onze ouderen toe.

Elk jaar is er een thema waar aandacht aan besteed wordt op deze dag.

Het thema van dit jaar is ‘discriminatie van mensen op leeftijd’.

Waar dit thema op focust is niet alleen de opvatting die mensen bijv. hebben dat het normaal is dat mensen oud worden en dan niet meer van groot belang voor ons en onze gemeenschap zijn. Het gaat ook om het denkbeeld dat ouderen niets meer kunnen en daarom opzij gezet moeten worden en niet meer toegestaan worden om deel te nemen aan processen die gaande zijn in onze gemeenschap.

Wij moeten niet vergeten dat het sociale kapitaal dat een persoon in zijn leven kan vergaren, in de vorm van ervaring, kennis van cultuur en tradities, wijsheid en inzicht in levensprocessen, heel groot is en gedragen wordt door dezelfde ouderen. Bedenk dat deze zaken niet uit boeken geleerd kunnen worden.

Met het uisluiten van ouderen uit ons leven of onze gemeenschap, sluiten wij ook dit sociale kapitaal uit.

Door ouderen te betrekken bij en te laten participeren aan ons dagelijks leven of de processen in de gemeenschap, kunnen zij ons allemaal helpen ons als persoon te ontwikkelen en ook met de ontwikkeling van de gemeenschap in het algemeen.

Met dit doel voor ogen heeft de ‘Fundashon Konsulta pa Grandinan’ – Stichting Ouderen Consult  – de opdracht gekregen van het Bonairiaanse Bestuurscollege om te helpen met het versterken van de ouderenparticipatie op Bonaire.

Zij zullen dit doen door:

  1. Een ouderenplatform of –consult op te richten die zich gaat bezighouden met thema’s in het welzijn van 60+’ers. Dit platform of consult zal advies uitbrengen of informatie verschaffen aan instanties of het BC met betrekking tot de situatie van ouderen op Bonaire.
  2. Met activiteiten te komen die de ouderenparticipatie in onze gemeenschap bevorderen.
  3. Te zorgen voor een bus voor 60+ organisaties en –groepen in de bario’s, zodat zij naar de plekken van samenkomst en activiteiten vervoerd kunnen worden.

Zijdens het bestuur van Bonaire willen wij onze ouderen een gelukkige ouderendag toewensen!

Voor meer informatie over de FKG en 60+ groepen in de bario’s, gelieve contact op te nemen via email: konsultagrandinanboneiru@yahoo.com, of te bellen naar 5999- 679-8367.

Deel dit artikel