Onderwijs

Toelatingseisen MBO

sgb-les-c-sgb

In de afgelopen weken is er enige onduidelijkheid ontstaan over de toelatingseisen van het MBO van Scholengemeenschap Bonaire (SGB), doordat het MBO met ingang van augustus 2016 de wettelijke eisen heeft toegepast. SGB heeft, mede naar aanleiding van gesprekken met een aantal ouders, het volgende besloten:

 1. Leerlingen die in het schooljaar 14-15 en het schooljaar 15-16 gezakt zijn voor de MAVO (Theoretische Leerweg) (TL) /VMBO (Theoretisch Kadergerichte Leerweg) (TKL), kunnen zich aanmelden voor een opleiding op MBO niveau 3
 2. Leerlingen die in het schooljaar 14 -15 en het schooljaar 15-16 gezakt zijn voor de Praktisch Kadergerichte Leerweg (PKL), kunnen zich aanmelden voor een opleiding op MBO niveau 2
 3. Leerlingen die in het schooljaar 14 -15 en het schooljaar 15-16 gezakt zijn voor de Praktisch Basisgerichte Leerweg (PBL), kunnen zich aanmelden voor een opleiding op MBO niveau 1

Leerlingen kunnen zich uiterlijk aanmelden tot woensdag 28 september 12:00 uur bij de receptie van het MBO aan de Kaya Korona 4, Bonaire. Indien opleidingen vol zitten kan er gekozen worden voor een ander opleiding. Leerlingen jonger dan 18 jaar dienen met ouder(s) of (officieel erkend) voogd te komen.

Rocargo

Vanaf 1 oktober 2016 gelden de volgende vooropleidingeisen voor het MBO zoals die wettelijk zijn vastgelegd en zullen worden gehanteerd:

 •   MBO niveau 1: geen vooropleidingsniveau
 •   MBO niveau 2: diploma VMBO PBL
 •   MBO niveau 3: diploma VMBO PKL
 •   MBO niveau 4: diploma MAVO (TL/TKL) of geldig overgangsbewijs van HAVO 3 naar

  HAVO 4

  Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de schooldecaan; mevrouw Lilian Paula- Crestian via Lilian.Paula@sgbonaire.com en/of op telefoonnummer (+599) 717 8120 (ext. nr. 132).

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo