Natuur

Jonge aanplant in Tolo en Brasil

nos-ta-bibadinat-logo

Kralendijk – De stichting Echo is begonnen met de aanleg van een hek bij Tolo en Brasil. Het hek is nodig om geiten, wilde varkens en ezels buiten het gebied te houden waar jonge boompjes worden aangeplant. De werkzaamheden maken deel uit van het herbebossingproject dat het openbaar lichaam Bonaire samen met Echo uitvoert.

Echo heeft sneller dan gedacht meer dan negenduizend inheemse bomen opgekweekt in de kwekerij bij Dos Pos. Dat is bijna de helft van het totale aantal van 20.000 bomen dat nodig is voor de herbebossingprojecten. Om goed te kunnen uitgroeien moeten de jonge bomen nu worden uitgeplant in Tolo en Brasil. Het Nederlandse leger zal de stichting Echo medio september een handje helpen met het aanleggen van de hekken. Zodra het regenseizoen op gang komt, kunnen de bomen in de omheinde gebieden worden uitgepoot.

Het gebied Tolo werd gekozen omdat het al is bestemd als natuur- en recreatiegebied. Het bestaande wandelpad dat er doorheen loopt, blijft voor het publiek toegankelijk. Ook de bomen die er al groeien, worden door het hekwerk afgeschermd tegen grazers. Daarnaast zal Echo geselecteerde bomen uitplanten die willen groeien in de kalksteenbodem van fossiel koraal. Die bodem van kalksteen verschilt van de vulkanische bodem in Washington Slagbaai Nationaal Park waar Echo momenteel een herbebossingproject uitvoert. Op beide plekken worden dus verschillende soorten inheemse bomen neergezet.

Brasil is gekozen omdat in dat gebied al veel mooie bomen groeien. Maar er zijn ook sporen zichtbaar van houtkap in het verleden. Echo zal de gekapte bomen vervangen door jonge aanwas. In het gebied ligt ook een verwaarloosde dam, die vroeger is gebruikt voor landbouw. De dam wordt hersteld zodat het opgevangen regenwater kan worden gebruikt voor de nieuwe aanplant.

Voor meer informatie of voor steun aan de projecten, kunt u contact opnemen met Echo op:

info@echobonaire.org of +599 701-1188.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo