Welzijn & Zorg

Oranje Fonds zoekt initiatieven voor kwetsbare kinderen

oranje fonds logo

Aanmelding Appeltjes van Oranje 2017 van start

Kinderen die opgroeien in kwetsbare situaties staan centraal bij de Appeltjes van Oranje 2017. Onder de noemer Krachtige Kinderen zoekt het Oranje Fonds organisaties die zich inzetten voor hen. Om kans te maken op deze prijs moet een initiatief kinderen helpen bij hun ontwikkeling, hun eigen leefomgeving te verbeteren of ondersteuning bieden aan ouders. Aanmelden kan tot uiterlijk 23 september via oranjefonds.nl/appeltjes. Drie organisaties krijgen in mei in een Appeltje van Oranje uitgereikt.

Kwetsbaar

Kinderen behoren tot een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. De gezinssituatie en leefomgeving hebben veel invloed op hun ontwikkeling. Gelukkig zijn er in ons koninkrijk veel initiatieven die met kinderen en gezinnen werken aan hun ontwikkeling. Die bijvoorbeeld een maatje koppelen aan kinderen die op school niet makkelijk meekomen, die kinderen met een taalachterstand helpen of die buurtgezinnen laten optrekken met een gezin dat een steuntje in de rug nodig heeft. Het Oranje Fonds is op zoek naar die mooie voorbeelden.

‘Onschatbare waarde’

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, licht toe: “Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen in het leven. Maar door factoren als een moeilijke gezinssituatie of een taalachterstand krijgen kinderen soms een valse start. De initiatieven die hen op weg helpen in het leven zijn van onschatbare waarde. Wij zoeken initiatieven die succesvol zijn in hun aanpak, hen helpen zich te ontwikkelingen en een verschil maken in hun leven. We roepen alle projecten die dit doen op zich aan te melden voor de Appeltjes van Oranje!”

Appeltjes van Oranje

Het Oranje Fonds reikt jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit aan sociale initiatieven die verschillende groepen mensen verbinden en succesvol zorgen voor een leefbare samenleving. Ze zijn daarmee een voorbeeld voor anderen. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van € 15.000,-. De prijzen worden ieder jaar door Koningin Máxima uitgereikt op Paleis Noordeinde. In lustrumjaren reikt Koning Willem-Alexander de prijs uit.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo