Geen categorie

Overheid Bonaire start met project Verbetertraject Financieel Beheer

Kralendijk – Donderdag 11 augustus heeft gedeputeerde Joselito Statia het startsein gegeven voor de uitvoering van het Verbetertraject Financieel Beheer van het Openbaar Lichaam Bonaire als onderdeel van proces om een goedkeurende verklaring te krijgen van de externe accountant voor de controle van jaarrekening 2017. Enkele maanden geleden heeft het Openbaar Lichaam middels een openbare uitvraag (Terms of Reference Verbetertraject Financieel Beheer) offertes gevraagd van onafhankelijke organisatie adviseurs voor ondersteuning in de oplossing van de knelpunten die hoofdzakelijk de oorzaak waren voor de oordeelonthouding van de controlerende accountant voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Een goedkeurende verklaring is belangrijk om aan te tonen dat de organisatie van het Openbaar Lichaam Bonaire voldoet aan algemeen en internationaal aanvaardbare normen.

De aandachtsgebieden die tijdens de uitvoering van de opdracht zullen worden belicht zijn 1) Niet uit de balans blijkende verplichtingen, 2) Onzekerheden rondom de administratieve organisatie in Interne controle van diverse opbrengsten, 3) Waardering van debiteuren en belastingvorderingen, 4) Waardering van de post Onvoorzien, 5) Waardering van de post Kortlopende schulden, 6) Het ontbreken van de beschrijving van de administratieve organisatie en interne Controle mbt de Direktie Ruimte en Ontwikkeling. De opdrachten zijn aan diverse lokale en internationale kantoren verstrekt.

De uitvoering van de werkzaamheden start gedurende de laatste weken van augustus en conform planning moeten de werkzaamheden ultimo december 2016 afgerond zijn. De afdeling Financien coördineert de werkzaamheden.

Op de foto gedeputeerde Joselito Statia, samen met personeel van afdeling Financien en vertegenwoordigers van de verschillende kantoren die met de uitvoering belast zijn, tijdens een kick off meeting, waarbij diverse aspecten werden besproken en afgestemd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo