Politie & Justitie

Driehoek Bonaire gaat strenger optreden tegen feveren

  OBL OM Politie logo

Het Driehoeksoverleg tussen de Gezaghebber, de Hoofdofficier van Justitie en de Korpschef op Bonaire willen een ieder die het aangaat melden dat verkeersgevaarlijk gedrag door middel van feveren en wegraces niet zal worden gedoogd. Er zal hiertegen worden opgetreden. Ook al gebeurt het racen in informeel verband en ook al kan de indruk zijn ontstaan dat de overheid races en ander misbruik van motorvoertuigen op bepaalde locaties zoals de Kaminda Sorobon/Kaya van Eps tot nu toe heeft gedoogd.
Hoewel er al langer sprake was van overlast en verkeersgevaar, werd er slechts incidenteel opgetreden.
Maar de risico’s en de overlast nemen toe en bovendien is er inmiddels sprake van incidenten rondom racelocaties waardoor actiever optreden op zijn plaats is.  Bovendien speelt mee dat het Openbaar Lichaam in overleg is met betrokkenen om op termijn een officiële racelocatie te realiseren.
In augustus 2013 is ook al eens opgetreden tegen georganiseerde races. Dat gebeurde toen met een massale politie-inzet waarbij diverse voertuigen in beslag werden genomen en processen-verbaal werden opgemaakt.
In december 2013 heeft de rechter die racers en feveraars veroordeeld, maar besloten om de in beslag genomen auto’s niet verbeurd te verklaren, hoewel het OM daar om had gevraagd. Dat wilde zeggen dat de eigenaars hun auto’s na 4 maanden terug kregen.
De rechter heeft destijds uitgebreid uitgelegd waarom in dit geval het niet teruggeven van de auto’s de eigenaars te zwaar zou treffen. In dit geval was er namelijk sprake van langdurig gedogen en de Kaya van Eps was een vast punt van samenkomst geworden van wegracers, zichtbaar voor de autoriteiten. Mede als gevolg van het uitblijven van optreden door die autoriteiten ontwikkelde het racen aan die weg zich tot een uitje. De rechter heeft duidelijk gemaakt dat de autoriteiten de bevoegdheid hebben om op een door hen te bepalen moment zo’n “gedogende houding” te beëindigen en dat ze dat ook rechtmatig hebben gedaan door een einde te maken aan het racen en feveren. Maar nu de actie van OM en politie zonder voorafgaande waarschuwing was gebeurd, vond de rechter dat veroordeelden door een verbeurdverklaring naast een geldboete te zwaar zouden worden getroffen.
De deelnemers aan het Driehoeksoverleg willen nu dus expliciet aangeven dat van gedogen geen sprake meer is. En met het oordeel van de rechter uit 2013 in het achterhoofd, betekent dit dat iedereen die deelneemt aan wegraces of fevert en daarmee verkeersgevaarlijk gedrag laat zien, niet alleen de kans loopt dat de gebruikte auto of scooter in beslag wordt genomen. Maar ook dat de rechter het voertuig niet meer terug zal geven.
Overigens wil het besluit van het Driehoeksoverleg niet zeggen dat met onmiddellijke ingang en met inzet van veel politiecapaciteit zal worden opgetreden tegen elke geval van feveren. De verantwoordelijke instanties willen door het nemen van diverse maatregelen duidelijk maken dat verkeersgevaarlijk gedrag niet meer wordt getolereerd.
Wel heeft de politie met het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt om op diverse manieren waarnemingen te doen van overtredingen en op basis van die waarnemingen op enig moment tot in beslagname over te gaan. Dat betekent dat een auto waarmee op zaterdag is gefeverd, pas enkele dagen later in beslag wordt genomen. Overigens wordt, als de verkeersgevaarlijke situaties zich blijven voordoen, een grootschalige actie niet uitgesloten. Om inmiddels ook op andere manieren het verkeersgevaar in te dammen heeft de politie aan het openbaar lichaam voorgesteld om op daarvoor in aanmerking komende locaties, fysieke maatregelen te treffen. Zoals drempels. Het Openbaar Lichaam zal daar versneld mee aan de slag gaan.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo