Welzijn & Zorg

Jeugdzorg en Gezinsvoogdij en Voogdijraad BES sluiten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Voogdijraad J&G
Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Bonaire, Center for Youth and Family op de Bovenwinden en de Voogdijraad BES hebben op 25 juli 2016 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Door een groeiende keten is er behoefte aan eenduidige werkwijze en is een goede samenwerking met het Openbaar Lichaam van groot belang. Ook  de input vanuit de inspectie op Jeugdzorg vereist duidelijk omschreven en vastgelegde afspraken. Berry Duckers, directeur van JGCN/CYF, Ingrid Sealy, inhoudelijk Manager van JGCN/ CYF en Curvin George, directeur van de Voogdijraad BES hebben opnieuw afspraken vast kunnen leggen zodat er een sterke basis voor samenwerking is ontstaan.

De coördinatoren van beide organisaties; Paul Veira, Milanou Koeks, Felicia Schmidt en Tamara Martie zijn nauw betrokken geweest bij dit proces. Zij zullen voor de uitvoering zorgen op de eilanden van Caribisch Nederland.

Zowel Jeugdzorg CN/CYF als Voogdijraad BES gaan door belangrijke interne veranderingen met als doel de kwaliteit van het werk  en de werkomstandigheden van de medewerkers te verbeteren.  De inspanningen  om tot een goed afgestemde samenwerking te komen heeft als doel een betere dienst- en hulpverlening aan de kinderen, ouders en het netwerk van de eilanden van Caribisch Nederland.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo