Veiligheid & openbare orde

Toespraak Gezaghebber Opening Brandweer Kazerne

Toespraak Gezaghebber Opening Brandweer Kazerne

Geachte aanwezigen goedemiddag,

Met gepaste trots en eer wil ik enige woorden richten bij deze gelegenheid, de officiële opening van een prestigieuze kazerne van het Brandweerkorps Caribisch Nederland, afdeling Bonaire.

Een project dat bijna dertig jaar geleden het licht zag. Als wij in de geschiedenis teruggaan, zien wij als kinderen van toen hoe de leden van het politiekorps langsreden op hun ‘auto om branden te blussen’ zoals dat vroeger genoemd werd. Zij reden langs en hadden hun grijze ketelpakken aan.

Vandaag hebben wij een solide, goed getraind korps met een  enorme discipline.

Tegenwoordig is er veel kritiek op de structuur waar wij deel van uitmaken. Maar het zijn maar weinigen die de zaken in balans plaatsen. Het zijn weinigen die stilstaan bij de positivieve ontwikkelingen die plaats vinden. Deze nieuwe kazerne is één van de klassieke voorbeelden van positieve ontwikkelingen die op ons dushi Bonaire plaats vinden en zich ook uitstrekken naar St. Eustatius en Saba.

Afgezien van het feit dat men bijna dertig jaar geleden aan dit project begon te werken, heb ik begrepen dat Jan Janga, de commandant uit die tijd, aan het eind van de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 een verwoede strijd heeft geleverd om vast te houden aan dit project zodat het op een dag gerealiseerd kon worden.

Rocargo

Na 10-10-10 heeft het Brandweerkorps van Bonaire een positieve ontwikkeling meegemaakt die bijdroeg aan de vooruitgang ervan. Er waren velen die opleidingen op hoog  niveau hebben gevolgd  en hun kennis verbreedden om zich op dit terrein te professionaliseren. Het korps heeft een enorme ontwikkeling meegemaakt.

Wij moeten vandaag dankbaar zijn voor de mensen die kwamen en een helpende hand boden bij de projecten van het Brandweerkorps  zodat wij uiteindelijk kunnen rekenen op een prestigieus Brandweerkorps van Caribisch Nederland en Bonaire in het bijzonder.

Pabien en bedankt aan allen die hun steentje hebben bijgedragen met het gevolg dat wij vandaag een kazerne hebben die aan alle eisen en bestaande wetten voldoet om zo de beste in de regio te zijn. brandweerkazerne bonaire

Open dag op zaterdag 16 juli van 10.00 – 16.00 uur

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo