Geen categorie

Demonstraties en manifestaties moet minimaal 72 uur ingediend worden volgens de wet

Kralendijk – Volgens de Wet moet u uw plannen voor demonstratie en manifestatie minimaal 72 uren van te voren indienen bij de Gezaghebber.

Deze meldingsplicht geldt ook voor een openbare bijeenkomst in naam van een godsdienst of levensovertuiging (evangelisatiebijeenkomst). De voorwaarden hier aangebonden zijn:

  • Het element van meningsuiting staat voorop.
  • De manifestatie moet vreedzaam zijn.
  • De Gezaghebber kan uw plannen afwijzen of u voorwaarden opleggen voor de orde en veiligheid tijdens de bijeenkomst.

Voor uw aanvraag , u moet uw plannen melden bij de Gezaghebber. Dat doet u met het Kennisgevingformulier verkrijgbaar bij het Kabinet van de Gezaghebber. Daarbij gelden deze voorwaarden:

  • U moet de kennisgevingformulier minimaal 72 uur indienen bij het Kabinet van de Gezaghebber te bestuurskantoor, Plaza Reina Wilhelmina 1
  • Zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen tellen niet mee bij deze 72-uur termijn.
  • In het geval dat drinken of etenswaren verkocht zullen worden dient u rekening te houden met de 4 weken termijn voor het aanvragen van een buffetvergunning bij de afd. Juridisch en Algemene Zaken (JAZ)

Wat betreft de kosten, het melden van demonstratie, betoging of manifestatie is gratis. Wel betaalt u de kosten voor eventuele aanvullende maatregelen, zoals kosten voor het afzetten van parkeervakken of wegenafsluiting.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Kabinet van de Gezaghebber op het telefoonnummer 717-5330 toestel 211 of 274.  E-mail: kabinet.gezaghebber@bonairegov.com

Deel dit artikel