Onderwijs

Evaluatierapport eerste Onderwijsagenda opgeleverd

onderwijs evaluatie

Beleidsadviesbureau Ecorys leverde onlangs het evaluatierapport op van de eerste Onderwijsagenda. De eerste Onderwijsagenda dateert uit maart 2011 en vormt de leidraad voor de  onderwijsverbeteringen tussen 2011 en 2016 op de eilanden van Caribisch Nederland (CN).

De evaluatie werd door Ecorys uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en is bedoeld om terug te blikken en inzicht te geven in de effectiviteit van de eerste Onderwijsagenda. Maar ook om vooruit te kijken en input te verkrijgen voor de tweede Onderwijsagenda, over de periode 2016-2020.

De Onderwijsagenda is een document waar het ministerie van OCW, de gedeputeerden van Onderwijs en de onderwijsstakeholders in Caribisch Nederland zich aan committeren. Om te komen tot een tweede Onderwijsagenda die door alle partijen wordt gedragen, volgt OCW een bottom-up benadering, met veel ruimte voor input vanuit de onderwijsstakeholders. In de maand februari van dit jaar zijn de stakeholders geïnterviewd door onderzoekers van Ecorys. Aansluitend werden de bevindingen nog in diezelfde week voorgelegd aan de onderwijsstakeholders.

In april presenteerde Ecorys het concept evaluatierapport op de eilanden, met daarin de zes gezamenlijk vastgestelde prioriteiten voor de periode 2016-2020. Bij deze gelegenheid hebben de stakeholders meegewerkt om te komen tot de vaststelling van noodzakelijke activiteiten voor ieder van de prioriteiten. De zes nieuwe prioriteiten voor het onderwijs in Caribisch Nederland zijn: verdere verbetering van de onderwijszorgstructuur, effectiever taalonderwijs, een goede aansluiting van het onderwijs op vervolgopleidingen en/of de arbeidsmarkt, de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsresultaten verder verbeteren, professionaliteit en continuïteit van bestuurders, management en onderwijspersoneel en een gezond financieel beheer van de onderwijsdoelstellingen.

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan de concepttekst van de tweede Onderwijsagenda. Tussen nu en november zullen nog enkele sessies plaatsvinden met de onderwijsstakeholders, om de inhoud van de Onderwijsagenda aan te scherpen. Uitgangspunt van het ministerie is dat de tweede Onderwijsagenda realistische doelen moet bevatten, afgestemd op de specifieke situatie op ieder van de drie eilanden.

De definitieve versie van de Tweede Onderwijsagenda zal komend najaar worden vastgesteld tijdens de derde Onderwijsconferentie, op Sint Eustatius.

Fotobijschrift

Onderwijssstakeholders op Sint Eustatius die recent deelnamen aan een eilandelijke bijeenkomst over de inhoud van de tweede Onderwijsagenda, tevens bijgewoond door gedeputeerde Derrick Simmons van Onderwijs (derde van links) en hoofd RCN/OCW Nolly Oleana (eerste van rechts). 

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo