Politiek & Bestuur

Waarnemend Gezaghebber: “Onze successleutel is communicatie”

Als er verschillen van mening zijn, laten wij dan als serieuze mensen van goede wil samen elkaar om de tafel gaan om te overleggen en te proberen onze zaken op te lossen als verantwoordelijke redelijke mensen"

Als waarnemend gezaghebber met de bevoegheid zoals dat in de wet is bepaald om de openbare orde te handhaven, wil ik met het publiek in het algemeen communiceren en een informatieve boodschap doen uitgaan in verband met bepaalde negatieve berichten die de ronde doen.   

Dit met het doel om altijd te proberen te voorkomen dat een of andere daad het algemeen belang van ons eiland kan schaden. 

De manier waarop wij in de praktijk met elkaar omgaan, onze democratie en onze regels voor goed bestuur, bieden veel ruimte aan de vrije meningsuiting en het demonstreren in het openbaar, en dat zal altijd gebeuren wanneer het om legitieme zaken gaat, waar er altijd orde en rust is om de veiligheid van onze mensen te beschermen.

De berichten die in omloop zijn en propaganda maken om vandaag op 30 mei bijeen te komen en te protesteren en manifestaties te houden,  zijn niet in het belang van Bonaire,  want wij weten  allemaal maar al te goed wat die acties zouden kunnen inhouden, dat het alleen is om dingen die in het verleden op deze dag zijn gebeurd te kopiëren. 

Het zijn daden die in geen enkel opzicht in het voordeel van Bonaire zijn.

Als een persoon inderdaad van haar of zijn eiland houdt, zal hij of zij nooit zo’n activiteit op die dag organiseren. Ik wil nogmaals benadrukken dat ons volk het recht heeft op vrije meningsuiting, maar die vrijheid heeft ook zijn grenzen, wanneer het gaat om het belang van ons eiland en onze bevolking.

Als wij van ons eiand houden dan gaan wij daar toch geen schade aan toebrengen?    

Ik wil dat het volk goed op de hoogte is dat alle voorbereidingen zijn getroffen om te voorkomen dat de een of andere activiteit die niet bij de wet is toegestaan, onze bevolking kan schaden.   

Het is de voorkeur van de regering om dergelijke activiteiten te voorkomen die niets bijdragen aan onze economie en ook niet zullen bijdragen aan de verbetering van wat dan ook. 

Rocargo

Wat wij met die acties bereiken is dat wij een slechte naam krijgen en dat zal ons in onze vooruitgang belemmeren.

Als er verschillen van mening zijn, laten wij dan als serieuze mensen van goede wil samen met elkaar om de tafel gaan om te overleggen en te proberen onze zaken op te lossen als verantwoordelijke redelijke mensen.  Een goede communicatie is onze sleutel tot succes, die weg moeten wij bewandelen, want in de uitwisseling van gedachten vinden wij de weg om alles te bereiken wat wij willen, als dat maar productief is en in het belang van allen.    

De goede, vredelievende en liefdevolle Bonairiaan wil niets anders dan rust, waardering en wederzijds respect.

Laten wij onze tijd, energie en onze inspanningen besteden aan zaken die resultaat opleveren en positief zijn.

In goede samenwerking met elkaar bereiken wij altijd alles.

Waarnemend Gezaghebber

Evelina Anthony

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo