Politiek & Bestuur

De taakstelling binnen het bestuurscollege per 17 mei 2016

A: Eilandgedeputeerde mw. R. Hellburg-Makaai:

  • Ruimtelijke ontwikkeling en beheer;
  • Grondzaken;
  • Verkeer en Vervoer;
  • Landbouw, Veeteelt en Visserij;
  • Milieu en natuurbeheer;
  • Sportaangelegenheden en beleid;
  • ICT;
  • Facilitaire Dienstverlening;

Met daarin de directie Ruimte en Ontwikkeling: Beleid en Projecten, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte en een gedeelte van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning: ICT, Facilitaire Dienstverlening.

Rocargo
 1. Eilandgedeputeerde mw. N. S. den Heyer:
  • Publieke Gezondheidszorg;
  • Onderwijs;
  • Cultuur;
  • Juridische en Algemene Zaken, w.o. staatkundige structuur;
  • Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;
  • Arbeidsaangelegenheden;
  • Burgerlijke Stand en Bevolking;
  • Volkshuisvesting (w.o. FCB);

Met daarin de directie Samenleving en Zorg: Beleid en Projecten, Maatschappelijke Ondersteuning, Arbeidsbemiddeling & Activering, Burgerzaken, Publieke

Gezondheid, Educatie en Welzijn en Museum en SKAL en een gedeelte van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning: JAZ.

 1. Eilandgedeputeerde dhr. J. J. Statia:
  • Economische ontwikkeling, w.o. toerisme;
  • Investeringspromotie;
  • Financiën;
  • Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;
  • Interne en externe communicatie;
  • Post en Archief;
  • Overheidsvennootschappen;
  • Fundashon Wega di number Bonaire (FWNB);
  • Telecommunicatie.

Met daarin een gedeelte van de directie Ruimte en Ontwikkeling: Economische aangelegenheden en Vergunningen en een gedeelte van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning: Financien, P&O, Communicatie en P&A.

Gezaghebber dhr. E. E. Rijna:

– Openbare orde en veiligheid;

– Rampenbestrijding;

– Verkiezingen;

Met daarin de Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg, Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en SSV/Bureau Rijbewijzen.

 1. De eilandgedeputeerden zullen elkaar bij afwezigheid als volgt vervangen:

eilandgedeputeerde Hellburg-Makaai vervangt eilandgedeputeerde Den Heyer;

eilandgedeputeerde Den Heyer vervangt eilandgedeputeerde Statia;

eilandgedeputeerde Satia vervangt eilandgedeputeerde Hellburg-Makaai.

 1. De waarnemend gezaghebber vervangt de gezaghebber.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo