Nutsvoorzieningen

Tariefsverlaging Elektriciteit WEB

web bonaire

PERSBERICHT

TARIEFSVERLAGING ELEKTRICITEIT

Kralendijk, 24 mei 2016 – Met genoegen kondigt WEB Bonaire aan dat per 1 april met terugwerkende kracht een verlaging van het elektriciteitstarief wordt doorgevoerd. De tariefsverlaging bedraagt 0.02 dollarcent per kWh. Het nieuwe tarief van 0.329 dollarcent per kWh is vanaf de nota boekmaand mei 2016 van toepassing.

Verrekening nota’s

Op de elektriciteitsnota boekmaand april 2016 is het verbruik tegen het oude tarief van 0.349 dollarcent per kWh gefactureerd. WEB zal dit herstellen door het verschil te compenseren aan de betreffende verbruikers.

Om het tegoed te berekenen, zal WEB de verbruikte kWh elektriciteit vermeld op de nota boekmaand april 2016 vermenigvuldigen met de verlaging van 0,02 dollarcent. Deze compensatie wordt verrekend met de elektriciteitsnota van boekmaand juni 2016.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo