Politiek & Bestuur

St Eustatius op zoek naar geschikte gezaghebber

ORANJESTAD — De Eilandsraad van St. Eustatius heeft donderdag een profiel voor een nieuwe gezaghebber overhandigd aan de Nederlandse vertegenwoordiger, Gilbert Isabella. Het profiel, dat drie pagina’s bevat, noemt een aantal competenties en vaardigheden waar de nieuwe gezaghebber volgens de Eilandsraad over moet beschikken.

Statia heeft geen gezaghebber meer sinds de termijn van de vorige gezaghebber, Gerald Berkel, op 1 april afliep. Er is tot nu toe geen geschikte opvolger gevonden, vooral omdat de Eilandsraad de kandidaten steeds afkeurt.

De huidige waarnemend gezaghebber, Julian Woodley, die onlangs werd aangesteld, stuitte ook op weerstand bij de eilandsregering, die onder leiding staat van een coalitie van de Progressive Labour Party (PLP) en de United People’s Coalition (UPC). Woodley is een politicus aangesloten bij de huidige oppositiepartij, de Democratic Party (DP) en zou om die reden volgens de PLP/UPC-coalitie niet beschikken over de benodigde onpartijdigheid.

Het is dan ook geen verrassing dat, naast algemene vereisten zoals bewezen affiniteit met de lokale cultuur en waarden van Statia en het Caribisch gebied, de Eilandsraad ook specifiek de benoeming beoogt van een ‘connector’ als toekomstige voorzitter en gezaghebber van de Eilandsraad.

Het document – dat aan Isabella werd overhandigd door UPC-Eilandsraadslid Reuben Merkman – stelt dat Statia de voorkeur geeft aan een ‘connector’ boven een netwerker, een procesbestuurder of een ‘booster’. Met het oog op de politieke situatie op Statia en de gemeenschap als geheel is er nu meer behoefte aan iemand die in staat is om bruggen te bouwen tussen de verschillende entiteiten binnen de regering en de gemeenschap.

“Het Openbaar Lichaam St. Eustatius heeft behoefte aan een gezaghebber die in staat is om het eiland op alle niveaus te vertegenwoordigen. De nieuwe gezaghebber is in staat om, in samenwerking met de gedeputeerden, de juiste deuren te openen om zaken voor elkaar te krijgen voor Statia”, stelt de profielschets.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo