Onderwijs

Te starten opleidingen bij de University of Curaçao op Bonaire

universiteit curacao

Persbericht University of Curaçao, mei 2016

Bij voldoende belangstelling is de Algemene Faculteit van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) voornemens per augustus 2016 te starten met een nieuw cohort van de lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO) op Bonaire. 

Daarnaast overweegt de Faculteit om bij voldoende aanmeldingen ook de tweedegraads  lerarenopleiding Techniek en de lerarenopleidingen tweedegraads  Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans en de professional master Special Educational Needs (SEN) aan te bieden.

De programma’s zullen blended worden verzorgd, hetgeen wil zeggen dat er regelmatig klassikale lessen zijn die in de namiddag en avonduren worden georganiseerd, maar dat de student ook met medestudenten binnen de digitale leeromgeving Blackboard aan opdrachten werkt en langs die weg contact heeft met docenten.

Toelating tot de LOFO en de bachelor lerarenopleidingen staat open voor studenten met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor studenten die ouder zijn dan 23 jaar en die niet aan bovenstaande vereisten voldoen, bestaat de mogelijkheid om een toelatingsexamen te doen, het colloquium doctum.

Tot de hbo-master SEN worden toegelaten studenten die beschikken over een onderwijsbevoegdheid en die reeds werkzaam zijn in het onderwijs.

Voor aanmelding of voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het kantoor van de University of Curacao aan de Kaya L.B. Gerharts 10 units 8 en 9. Het kantoor is bereikbaar op nummer 717-3152.  De medewerkers zijn per email bereikbaar via   r.dejong@uoc.cw of d.manuel@uoc.cw.

Gelieve uiterlijk 15 juni aanstaande aan te melden indien u belangstelling hebt voor een van de genoemde opleidingen.

Deel dit artikel