Geen categorie

Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. H.G. Lubberdink en de heer mr. dr. J. Th. Drop worden nieuwe plaatsvervangende leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De benoemingen gaan in per 1 augustus 2016.

De heer Lubberdink (1951) en de heer Drop ( 1963) zijn beiden Staatsraad bij de Raad van State. Sinds september 2006 is Lubberdink voorzitter van de Vreemdelingenkamer van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Drop werkt sinds augustus 2014 bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hij was daarvoor al lid van het Gemeenschappelijk Hof.

Lubberdink en Drop vervangen bij het Gemeenschappelijk Hof een collega die met pensioen gaat.

Bron : Rijksoverheid.nl

Deel dit artikel