Personeel & Werk

Akkoord arbeidsvoorwaarden ambtenaren Rijksdienst Caribisch Nederland

CAO

Gezamenlijk Persbericht Rijksdienst Caribisch Nederland en de vakbonden ABVO, Acom, NAPB BES en WICSU.

De vakbonden hebben met de directeur RCN, de heer Jan Helmond, een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden 2016-2017. Dit resultaat is na intensieve onderhandelingen tot stand gekomen en heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. De CAO is van toepassing op alle medewerkers die op de datum van de afsluiting van het akkoord in dienst zijn bij RCN.

Rocargo

Inkomensparagraaf op hoofdlijnen

  • Éénmalige uitkering van US$ 500, – bruto als afkoop voor 2015.
  • 3% loonstijging vanaf 1 januari 2016.
  • Verhoging van de vakantie uitkering naar 8.33% vanaf 1 juni 2016.
  • Verhoging van de bruto eindejaarsuitkering naar US$ 1.250 per december 2016.
  • Harmonisering ambtsjubileum gratificaties, waarbij alle ambtelijke diensttijd, waar ook in het Koninkrijk opgebouwd, mee gaat tellen voor de grondslag.
  • Indexering toeslagen consignatie en onregelmatige dienst, IBT jaargratificatie – uurtoeslag conform arbeidsvoorwaarden loon-ontwikkeling, nu en in de toekomst; voor de arbeidsvoorwaarden 2016- 2017 is dat 3% met ingang van 1 januari 2016.
  • De vereveningsbijdrage blijft op het niveau zoals vastgesteld in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2013-2014.

Overige afspraken

De overige afspraken hebben betrekking op ambtsjubilea gratificaties, VOG, (verklaring omtrent het gedrag), KPCN overgangsregeling automatische bevordering van agent naar brigadier, verlofstuwmeren, kledingtoelagen, BHV (bedrijfshulpverlening) en wijzigingen in de “reisregeling”. Verder zal RCN samen met de vakbonden een aanvraag doen bij het A&O fonds Rijk voor een onderzoek naar noodzaak, behoeften en mogelijkheden voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en flexibilisering.

De volledige tekst van het “Arbeidsvoorwaardenakkoord 2016-2017” wordt gepubliceerd op www. rijksdienstcn.com. De Nederlandstalige versie wordt eerst gepubliceerd. De Papiamentu en Engelse versie volgen zo spoedig mogelijk.

Deel dit artikel