Onderwijs

Basiskwaliteit voor volledige basisschoolonderwijs Caribisch Nederland

Kolegio Pap Cornes Brede School

Alle 12 scholen voor basisonderwijs in Caribisch Nederland voldoen aan de basiskwaliteit. Dit hebben de inspecteurs van het team Caribisch Nederland van de Inspectie van het Onderwijs vastgesteld naar aanleiding van (kwaliteitsonderzoeken en) voortgangsgesprekken die zij op Saba, Sint Eustatius en Bonaire in de afgelopen twee weken uitvoerden. 

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs): “Het is fantastisch om te zien dat nu ook de laatste drie basisscholen in Caribisch Nederland basiskwaliteit hebben behaald. Het laat zien tot wat voor enorme  prestaties de lerarenteams  op de verschillende basisscholen in staat zijn. Dat sterkt mij in het vertrouwen dat de scholen alles op alles zetten om het onderwijs nog verder te verbeteren,  zodat straks de kinderen in Caribisch Nederland even goed onderwijs krijgen als die in Europees Nederland.”

De basiskwaliteit werd dit keer behaald door de Governor de Graaff School op Sint Eustatius en Brede School Papa Cornes en Kolegio Strea Briante (voorheen Kolegio Watapana) op Bonaire.

Het behalen van de basiskwaliteit betreft het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg. De leerprestatie en opbrengsten liggen nog niet op het niveau van Europees Nederland. Dat is een zaak van langere adem.

 

Steeds meer scholen in Caribisch Nederland weten hun onderwijs op voldoende niveau te krijgen. Onderwijsinstellingen die al in een eerder stadium de basiskwaliteit behaalden, zijn:

  • Fundashon Forma (sociale kanstrajecten jongeren) en basisscholen De Pelikaan, Kolegio San Bernardo, Kolegio San Luis Bertran, Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Kristu Bon Wardador op Bonaire;
  • de Golden Rock School, de Bethel Methodist School, de Lynch Plantation SDA school en het Expertisecentrum Onderwijszorg (ECE) op Sint Eustatius en
  • de Sacred Heart School, de VO richting van de Saba Comprehensive School, het Expertisecentrum Onderwijszorg EC2 en de Saba Reach Foundation op Saba.

De criteria voor basiskwaliteit zijn vastgelegd in beleidsdocumenten over basiskwaliteit in het onderwijs. Het realiseren van basiskwaliteit is een belangrijke doelstelling van de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland, die is vastgesteld voor de periode 2011-2016. Om deze doelstelling helemaal te kunnen behalen, moet nu nog basiskwaliteit behaald worden door twee van de drie scholen voor voortgezet onderwijs, door alle drie de mbo richtingen, één van de drie Expertisecentra Onderwijszorg en één van de drie instellingen voor sociale kans trajecten jongeren.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo