Ruimtelijke ordening & bouw

Opening resocialisatie woningen en JICN werkplaats bij Krusada

krusada

Op vrijdag 15 april hebben de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) en Krusada gezamenlijk de officiële opening gevierd van  het arbeid reactivering centrum en de resocialisatiewoningen. Het centrum en de woningen bevinden zich  op het terrein van de Stichting Krusada aan de Kaminda Lagoen.

Al geruime tijd werken Krusada en de JICN samen. Na het afronden van een zeer succesvol lasproject in 2013, waarbij een groep gedetineerden na een zware opleiding een officieel lasdiploma hadden behaald, was het idee ontstaan om op een professionele manier verder vorm en inhoud te geven aan de bestaande samenwerking. Het plan om tot een gezamenlijk arbeid reactivering centrum te komen is  hiervan het resultaat. In dit centrum kunnen gedetineerden in de laatste fase van hun detentie weer wennen aan het arbeidsritme (reactiveren). Daarnaast leren gedetineerden in het centrum ook een vak en produceren zij goederen die onder andere in de naastgelegen winkel worden verkocht. Op deze manier doen gedetineerden al tijdens hun detentie iets terug voor de maatschappij en bereiden zij zichzelf voor op een goede terugkeer in de maatschappij.

Het centrum maakt deel uit van de totaalvisie van de JICN, als het gaat om de succesvolle terugkeer van gedetineerden in de  Bonairiaanse maatschappij. Deze visie heet: Ban Pa Kambio. Naast het centrum zijn  ook de resocialisatie woningen voor ex-gedetineerden officieel geopend. In samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Exodus Nederland, wordt aan ex-gedetineerden met deze woningen een goede en veilige manier geboden om verder te re-integreren. Het gaat om een uniek project waarbij Krusada de verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering en hierbij samenwerkt met JICN, Reclassering en het Openbaar Ministerie.

Met de realisatie van de reactiveringscentrum hebben Krusada en de JICN durf getoond en ze hebben hiermee duidelijke piketpalen geslagen als het gaat om re-integratie van gedetineerden op Bonaire.


Deel dit artikel