Nieuws uit Nederland

Bakker pleit voor stip op horizon Caribisch Nederland

Voorzitter Age Bakker van het College financieel toezicht (Cft) hoopt dat de Nederlandse regering dit jaar duidelijkheid verschaft over het welvaartsniveau dat Bonaire, St. Eustatius en Saba op termijn kunnen verwachten. Bakker zei dit vanmiddag in Den Haag.

“Bij de evaluatie is terecht geconstateerd dat Bonaire, St. Eustatius en Saba om een stip op de horizon vragen. We hopen dat daar sprake van zal zijn in de kabinetsreactie op het evaluatierapport. Volgens ons zouden de eilanden uiteindelijk hetzelfde voorzieningenniveau moeten hebben als in Nederland, waarbij natuurlijk wel rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden op de eilanden”, zei Bakker. “De eilanden hebben wel het economisch potentieel.”

Bakker en zijn collega-toezichthouders sloten hun werkbezoek aan Den Haag vandaag af met de presentatie van het Cft-jaarverslag voor 2015. Het verslag bevestigde het beeld dat eerder deze maand bleek uit de laatste halfjaarrapportage. Bonaire en vooral Saba hebben verbeteringen laten zien. “Saba is eigenlijk het beste jongetje van de klas”, aldus Bakker.

St. Eustatius kreeg zoals bekend een begrotingsaanwijzing van Nederland en werd onder verscherpt bestuurlijk toezicht gesteld. Het Cft zal toezien dat de afgesproken plannen voor verbetering in 2016 worden uitgevoerd. Voor alle drie de eilanden geldt dat ze aandacht moeten houden voor hun liquiditeitspositie, dus hun vermogen om onverwachte uitgaven te doen. Een duidelijke scheiding tussen de vrije uitkering en geld dat een specifieke bestemming heeft, moet meer duidelijkheid verschaffen.

Het jaarverslag toont ook hoe klein de eilandeconomieën eigenlijk zijn en hoe kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben. “Op Saba was er in 2013 sprake van bevolkingskrimp van 35 personen, waardoor het BBP per hoofd van de bevolking steeg met een forse 8,9 procent”, meldt het Cft.

Bron: Amigoe, Curacao

Deel dit artikel