Politie & Justitie

Criminaliteitscijfers Caribisch Nederland in het algemeen gedaald

De korpsleiding van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is blij om mee te delen dat de criminaliteitscijfers over het algemeen een dalende trend laten zien op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Kortgeleden heeft KPCN, samen met het OM, de criminaliteitscijfers van 2015 gepresenteerd aan zowel het Bestuurscollege,  Eilandsraden en de pers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het besef dat stijging of daling van criminaliteit meerdere factoren heeft, is er. Maar er valt niet te ontkennen dat de politie-inzet een belangrijk factor vormt. De cijfers van het afgelopen jaar laten een duidelijk dalende trend zien. En dit ondanks een krappe bezetting waar KPCN mee te maken  heeft.

1200

Gezien de cijfers kan geconcludeerd worden dat in 2015 op Bonaire het aantal verkeersongevallen met gewonden licht gedaald is terwijl het aantal verkeersongevallen met enkel schade, licht gestegen is. Atrako’s zijn met 39% afgenomen en vergeleken met 2013 zelfs gehalveerd.

Bedreigingen en huiselijk geweld laat  een daling zien  van ongeveer 25% en zaken van mishandeling, openlijke geweldpleging en moord/doodslag is gelijk gebleven.

Op het gebied van woninginbraken is een daling te zien van 13% terwijl bedrijfsinbraken met 40% zijn gestegen. Het  totale  aantal vermogensdelicten is met 29% gedaald en drugs gerelateerde delicten zijn gelijk gebleven.

Op Sint Eustatius is te zien dat in 2015 het aantal verkeersongevallen stabiel is gebleven. In 2015 waren er 8 ongevallen met letsel. In 2015 is er één atrako gepleegd tegenover 3 in 2014; mishandelingszaken zijn stabiel gebleven. Huiselijk geweld en zedenmisdrijven met 50% gedaald zijn. Op gebied van woninginbraken is een daling te zien van 50% maar een stijging van 50% bij bedrijfsinbraken. Het totaal aantal vermogensdelicten is licht gestegen. Er is ook een opvallende stijging van diefstal van motorvoertuigen en scooters. De drugs gerelateerde delicten zijn stabiel gebleven. Eind 2015 is een groep minderjarigen aangehouden die verdacht worden van een serie inbraken.

Op Saba is een daling van  verkeersongevallen met 50% te zien en een daling van 60% van mishandelingszaken. Bedreigingen zijn ook gedaald met ongeveer 35% terwijl huiselijk geweld zaken zijn gedaald met 23%. Helaas was er een slachtoffer in een moordzaak. Het is te zien dat het aantal woninginbraken is gedaald met 50%, en dat de bedrijfsinbraken stabiel zijn op 0. Het totale aantal vermogensdelicten is wederom gedaald, maar er is een opvallende stijging van diefstal vanuit motorvoertuigen.

De daling is bij de ene vorm van criminaliteit zichtbaarder dan bij een andere vorm. KPCN zal in het komende jaar / jaren samen met alle ketenpartners er extra aandacht aan besteden, om dit tij te keren.

Deel dit artikel