Politiek & Bestuur

Gedeputeerde Abraham op bezoek bij Pechtold

abraham en pechtold

Den Haag 14 maart– Gedeputeerde Abraham sprak vanochtend met Alexander Pechtold op de kamer van de fractieleider D66 over de vraag “hoe nu verder” naar aanleiding van het rapport “5 jaar verbonden” van de commissie Spies. De commissie evalueerde de gevolgen van de integratie met Nederland sinds 10-10-10.

Volgens Abraham was het gesprek met Pechtold bijzonder open en zeer constructief.

“Pechtold heeft ons een aantal suggesties gedaan zoals over over hoe nu verder na de evaluatie en hij heeft zijn hulp aangeboden om mee te denken hoe wij onze directe band met Nederland kunnen verbeteren en daarmee de omstandigheden voor onze bevolking. “

Ook sprak gedeputeerde met Pechtold over de vrij uitkering. ,,Ik heb toegelicht dat in 2010 een taakverdeling is vastgesteld tussen het Rijk en het eiland. Uitgangspunt was dat de hoogte van de vrije uitkering zou worden afgestemd op de omvang van de taken die wel zelf moesten gaan uitvoeren. Al snel bleek dat het bedrag aanzienlijk te laag was om de verantwoordelijkheid jegens de burgers waar te maken. Objectief is vastgesteld dat wij onze plichten op het gebied van armoedebestrijding, economische ontwikkeling en infrastructuur onmogelijk kunnen nakomen zonder met budgetten te schipperen. Toch schuift het ministerie een besluit telkens voor zich uit. Dat is waarover we het uitvoerig hebben gehad. De heer Pechtold toonde alle begrip voor onze teleurstelling. Hij gaf mij het advies ons er vooral niet bij neer te leggen en het Rijk te blijven aanspreken op de gemaakte afspraken.”

De evaluatiecommissie Caribisch Nederland onder leiding van Liesbeth Spies constateerde dat Bonaire, Saba en Sint Eustatius onvoldoende profiteren van de integratie met Nederland. Bij zowel de bevolking als andere betrokkenen overheerst teleurstelling.

Zo is het welvaartsniveau op de BES-eilanden gedaald sinds 10-10-’10. Ook werkenden zijn erop achteruit gegaan.

Rocargo

Consultatie van de eilanden, die een eigen inbreng kunnen leveren bij nieuwe wetgeving, is volgens Spies ‘geen succes’ geweest. “Ministeries hebben de eilanden formeel de gelegenheid tot consultatie geboden. Maar in de praktijk is die niet of nauwelijks ingevuld.

“Natuurlijk heeft de directe band verbeteringen gebracht en heeft zo’n proces tijd nodig. Maar als we zien dat iets niet goed gaat moeten we dat durven aanpassen. We moeten zorgen dat de bevolking betrokken blijft en vertrouwen houdt in het democratisch proces”.

Gedeputeerde Abraham brengt deze week ook een bezoek aan het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag om te overleggen over concrete stappen naar aanleiding van het rapport Spies.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo