Geen categorie

EZ verlaagt kosten mobiele operators in Caribisch Nederland

telecommunicatie

De minister van Economische Zaken heeft op voorstel van Agentschap Telecom, de uitvoerder en toezichthouder voor telecom, twee ministeriële regelingen gewijzigd. Hierdoor vindt er een substantiële verlaging plaats van vergoedingen die mobiele operators aan het agentschap moeten betalen. Deze verlaging is met terugwerkende kracht ingegaan, per 1 januari 2015.

Met de verlaging wordt een economische impuls gegeven aan de (mobiele) telecommunicatiemarkt in Caribisch Nederland. Operators kunnen deze besparing gebruiken door bijvoorbeeld te investeren in de verbetering van hun netwerken en diensten richting de consument, of het verlagen van de (roaming) tarieven die de consument aan de operators moeten betalen voor diensten als mobiele telefonie en internet.

De wijziging van de twee ministeriële regelingen verplicht de mobiele operators niet automatisch om hun tarieven te verlagen of hun dienstverlening te verbeteren. Een dergelijke verplichting kan door de rijksoverheid niet worden opgelegd. Het is derhalve aan de operators de verlaging daadwerkelijk aan te wenden voor een betere en/of goedkopere dienstverlening aan de consumenten van de eilanden.

Ook de vergoedingen voor straalverbindingen gaan omlaag. Deze verbindingen zijn onder meer belangrijk voor het mogelijk kunnen maken van telecommunicatieverkeer tussen de eilanden, al dan niet als alternatief voor zeekabels.

De tariefsverlaging is mogelijk gebleken doordat Agentschap Telecom de totale kosten voor de inspanningen in de afgelopen jaren lager heeft kunnen houden dan de totale inkomsten. Voorts zijn ten gevolge van het toegenomen gebruik van telecom, de inkomsten voor het agentschap gestegen.

Naast de verlaging van vergoedingen, wordt met de gewijzigde regeling tevens een administratieve lastenverlichting doorgevoerd. Operators hoeven minder gegevens aan het agentschap door te geven. Ook dit leidt tot een financiële besparing voor hen.

Voor nadere informatie: agentschaptelecom@agentschaptelecom.nl

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo