Onderwijs

Onderwijsdelegatie Caribisch Nederland bezoekt CXC

Picture-visit CXC-condensed

Een vijfkoppige onderwijsdelegatie bezocht vanuit Caribisch Nederland onlangs het hoofdkantoor van de CXC (Caribbean Examination Council) in Barbados. Tijdens dit bezoek hebben de delegatieleden zich uitgebreid laten informeren over diverse aspecten rond de doorvoering van dit Caribische examensysteem bij de Gwendoline van Putten School (GvP). Zoals bekend stapt de GvP over op het CXC examensysteem om aan te sluiten bij de doorvoering van het Engels als instructietaal.

De delegatie bestond uit de directeur van de GvP, de transitiecoördinator, een vertegenwoordiger van het Nederlands Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) en twee medewerkers uit respectievelijk Sint Eustatius en Saba die speciaal naar Barbados gingen om deel te nemen aan een bijeenkomst voor de local registrars. De local registrars zijn verantwoordelijk voor een correct verloop van de examineringen op “hun” eiland. Zij worden hiervoor door CXC getraind. Het eerste deel van de local registrar bijeenkomst werd door de voltallige delegatie bijgewoond, waarna een deel van de delegatie een programma aflegde bij CXC en bij een lokale school, om zich tot in de details te kunnen informeren over de werking van het examensysteem in de praktijk van een school.

De delegatie kijkt terug op een informatief bezoek, dat de benodigde kennis en inzichten heeft opgeleverd voor een goede invoering van het CXC examensysteem en een correcte afhandeling van de examinering op Sint Eustatius en Saba.

Deel dit artikel