Geen categorie

Gedeputeerde Silberie”kijkt in de keuken” bij ministerie van ruimtelijke planning

Dip Silberie di bishita serka Minister Romer

Kralendijk – In de middag van maandag 7 maart, heeft gedeputeerde Silberie een bezoek gebracht aan minister Suzy Römer van o.m ruimtelijke planning om van gedachten te wisselen omtrent de uitgifte van erfpachtgronden met commerciele doeleinden. Dit bezoek staat in het kader van het opzetten van een effektieve procedure van uitgifte van commerciele erfpachtgronden, die naast de tempo en duidelijkheid die ‘investeerders’ verwachten, tevens de belangen van Bonaire dient.

In het gesprek waar naast minister Römer ook de Secretaris General (Manuel), Directeur beleid (Toré) en Directeur uitvoering (Martis) aanwezig waren, hebben beide bewindslieden hun zorgen gedeeld omtrent het speculeren met erfpachtgronden, wat op beide eilanden speelt. Daar procedures omtrent dit onderwerp reeds bestaant bij de ministerie in kwestie op Curacao, was het zinvol om een mogelijke uitwisseling van kennis en ervaring in deze tot stand te brengen.

Volgens gedeputeerde Silberie, dient deze stap te worden gezien in het kader van een aanstaande herstrukturering van de directie ruimtelijke ontwikkeling. Herstrukturering dat moet leiden tot eenduidige, transparante doch effektieve procedures die de economische ontwikkeling van Bonaire –op correcte wijze-moeten voorspoedigen.

Tegen het einde van de bijeenkomst hebben de bewindslieden afgesproken dat Bonaire- na vastlegging van nieuwe kaders voorde directie in kwestie- de leiders van de ministerie ruimtelijke planning op Bonaire zalontvangen om samen met de leiders van de directie ruimtelijke ontwikkeling, de implementatie van deze procedures voor te bereiden.

Deel dit artikel