Immigratie & emigratie

Vrijstelling visumplicht voor Colombianen en Peruanen

visum

Vanaf 14 maart 2016 wordt voor Peruanen die als toerist naar Bonaire, Saba of Sint Eustatius reizen de visumplicht afgeschaft. Dit betekent dat Peruaanse toeristen zonder visum naar Bonaire, Saba, Statia kunnen reizen voor een periode van maximaal 3 maanden.

Afhankelijk van de omstandigheden en conform de regelgeving van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) kan deze vrije termijn van 3 maanden bij de grens beperkt worden tot een kortere termijn. Bijvoorbeeld indien een toerist 2 maanden wil verblijven, maar slechts US$ 500 bij zich heeft, dan kan zijn verblijf beperkt worden tot één week, ondanks dat hij een ticket heeft voor 2 maanden.

Voor mensen met de Peruaanse nationaliteit die zich op Bonaire, Saba of  Sint Eustatius wensen te vestigen, zijn de regels hetzelfde gebleven. Zij  hebben nog steeds een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV) nodig. Deze kan in Caribisch Nederland worden opgevraagd door zijn referent en bij de ambassade in het land van herkomst worden opgehaald om naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba te kunnen reizen.

Om zich te kunnen vestigen in Caribisch Nederland dient men twee procedures te doorlopen, namelijk:

  1. Een aanvraag MVV, dit is een aanvraag voor tijdelijke toelating en een aanvraag voor een werkvergunning; beide worden tegelijkertijd ingediend;
  2. Met de MVV reist betrokkene Caribisch Nederland binnen en moet binnen 5 dagen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.

Dezelfde regeling geldt sinds 3 december 2015 voor Colombianen.

Door deze nieuwe regeling kunnen Colombianen en Peruanen makkelijker op vakantie gaan naar de eilanden, maar ook kunnen de zakelijke betrekkingen tussen de eilanden en deze landen hierdoor worden vergroot.

Voor vragen over deze regeling kan men terecht bij de IND, telefoonnummer +599 7158830.

Deel dit artikel