Economie

Aruba, Bonaire en Curaçao werken aan Fast Ferry

 Aruba, Bonaire en Curaçao werken aan Fast Ferry

Kralendijk – De overheden van Aruba, Bonaire en Curaçao en waren 1 en 2 maart bijeen op Bonaire om te praten over een snelle boot verbinding tussen de eilanden. De bijeenkomst was bedoeld om de publieke randvoorwaarden in kaart te brengen die nodig zijn om een economisch haalbare fast ferry te realiseren tussen de eilanden. Gedeputeerde Silberie (infrastuctuur) nam kennis van de conclusies van de sessies.

Vanuit douane diensten werd geconcludeerd dat de huidige wetgeving voorziet in het mogelijk maken van een specifieke Fast Ferry operatie. Vanuit ICT werden verschillende oplossingen aangedragen die versnelde aangifte van goederen mogelijk moeten maken, waardoor minimaal oponthoud mogelijk wordt. Dit is niet alleen belangrijk voor de Fast Ferry maar voorziet ook in de algemene behoefte om goeder sneller en ook eenvoudiger zonder te veel papierwerk op Bonaire te krijgen. Het constructieve overleg was een aanzet, waarbij half april een vervolg gewenst is voor uitwerking van de ideeën voor wat betreft dit project.

De immigratie, politie en KMAR diensten van de eilanden hebben een kader uitgewerkt voor samenwerking op het gebied  van uitwisseling en efficiënte controles. Dit is niet alleen van belang voor de Fast Ferry maar kan ook veel betekenen voor de luchthavens.

De haven autoriteiten schoven op 2 maart aan, om de mogelijke haven locaties te bespreken. Aangegeven is dat er op dit moment voor Aruba en Curaçao voorkeur havens zijn die beschikbaar zijn. Deze zouden op kortere termijn een operatie mogelijk maken. Een ideale operatie vergt nog verschillende jaren tot realisatie.

De eindconclusie is dat grote stappen zijn gemaakt tot samenwerking en ideevorming naar ICT oplossingen om informatie uit te kunnen wisselen. Er zijn geen belemmeringen onderkend in de bestaande regelgeving voor uitvoer van de controle taken. Er is een versneld tijdspad onderkend waarbij de Ferry eerder zou kunnen starten op reeds beschikbare havens welke meegenomen wordt in de haalbaarheid.

Besluitvorming hoe de landen de operatie willen vormgeven wordt verwacht in mei.

Deel dit artikel