Media

“Geen Sprake van Schadeclaim voor het OLB.”

Openbaar lichaam logo

Het OLB ontkent het bericht dat in de krant Extra is verschenen op 12 februari over een “miljoenen schadeclaim” op het OLB. Tot op heden heeft geen enkele partij het OLB aangesproken m.b.t. een eventueel incident met een schip aan de BOPEC pier.

Het OLB is op de hoogte van het feit dat begin januari jl. een algemene aansprakeliikheidsstelling door BOPEC aan een schip is verstuurd voor mogelijke schade die door het schip zou zijn veroorzaakt aan een pier. Of de schade daadwerkelijk is aangericht door dit schip staat niet vast en wordt vooralsnog ontkend door de kapitein van het schip. Zijn schip zou geen schade hebben aangericht noch schade hebben opgelopen.

De overheid en haar ambtenaren wensen zich verder niet te mengen in een mogelijke geschil tussen twee particuliere partijen en verklaringen af te geven aan de pers over de inhoud van het geschil. Het OLB is zich er van bewust hoe belangrijk de dienstverlening naar het publiek toe is en spant zich in dit onder alle omstandigheden door professionele en kundige personen te laten uitvoeren.

Deel dit artikel