Economie

Gedeputeerde Abraham trots op stemmende Bonairianen “vraagstelling was helder”

Clark Abraham

Kralendijk – Het Bestuurscollege is zeer tevreden over verloop van het referendum.  De Bonairianen hebben in grote meerderheid gebruik gemaakt van hun recht om hun stem uit te brengen. “Ik ben ongelooflijk trots op de zelfbewuste wijze waarop de bonairianen met dit referendum een antwoord geven op de vraag of men het eens is met de invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland” aldus Gedeputeerde Abraham van constitutionele zaken en belast met de uitvoer van het referendum. “De vraagstelling was helder en ook de gevolgen die de ER aan de uitslag zal verbinden door dit vooraf in een Raadbesluit vast te leggen. Zo was het voor iedereen duidelijk waar het om zou gaan” stelt Abraham.

Het Bestuurscollege heeft met belangstelling, maar ook met toenemende verbazing kennis genomen van het eindverslag van de referendumcommissie.

Voor de conclusie van de commissie dat over de waarde van de uitkomst van het referendum gerede twijfel kan bestaan, vinden wij in het verslag geen overtuigende (feitelijke) onderbouwing. “Gedeputeerde Abraham: De stemmen zijn geteld en de ER heeft van te voren aangegeven hoe zij de antwoorden zal interpreteren. Allemaal heel helder. Het is verder aan de politiek en bestuur om aan de uitslag conclusies en waarde aan te verbinden. De referendumcommissie heeft in deze niets meer op te merken. Haar werk is gedaan en haar rol is nu over. De uitslag van het referendum spreekt voor zich. Overigens dient de commissie zich hoe dan ook te onthouden van inhoudelijke opmerkingen. Daar gaat de bevolking over en de politiek”.

“Het is jammer dat de voorzitter van de referendumcommissie ook in de aanloop naar het referendum ineens een geheel eigen interpretatie meende te moeten geven aan de doelstelling van het referendum. Door zich niet te houden aan de helder omschreven opdracht is zaaide de voorzitter verwarring. Een gang van zaken die wij zeer hebben betreurd en die de Eilandsraad zelfs noodzaakte om middels een ER besluit de misleidende informatie corrigeren” aldus de Gedeputeerde.

Deel dit artikel