Personeel & Werk

Arbeidsinspectie publiceert factsheet en folder over inspectieproject ‘Hulpen in de huishouding’

Rv_SeniorInspecteur_Overhandiging

Aan het eind van vorig jaar heeft Leo de Jong, Senior-inspecteur van de Arbeidsinspectie, de zogenaamde factsheet van het inspectieproject “Hulpen in de huishouding” aan de Rijksvertegenwoorder Gilbert Isabella aangeboden. In de factsheet wordt verslag gedaan van de bevindingen van de Arbeidsinspectie. Tijdens de 30 inspecties is nagegaan of (1) de huisvesting op orde, (2) werknemers het afgesproken loon kregen betaald en (3) de werktijden niet te lang waren. De uitkomsten van de inspecties staan in de factsheet beschreven.

Op basis van de resultaten zijn tevens aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen was een betere informatie voorziening naar zowel de particulier die de hulp in de huishouding arbeid laat verrichten als naar de hulp in de huishouding zelf. Hiervoor is een eerste aanzet gedaan door een brochure die in vier talen is verschenen. Deze brochure is ook aan de Rijksvertegenwoordiger aangeboden. De factsheet is het verslag van het eerste inspectieproject van de Arbeidsinspectie. Het doen van meer gelijksoortige inspecties binnen een inspectieproject levert meer beleidsmatige informatie op, die kan worden gebruikt om te komen tot verbeteringen.

U kunt de factsheet en folder in vier talen krijgen bij het kantoor van de SZW of op:

www.rijksdienstcn.com/sociale-zaken-en-werkgelegenheid/hulpen-in-de-huishouding

Deel dit artikel