Economie

Openbaar Lichaam Bonaire past bezoldigingsbeleid toe

Openbaar lichaam logo

Kralendijk – Tijdens een openbare vergadering d.d. 26 mei 2015 heeft de Eilandsraad met algemene stemmen besloten het door het Nederlandse Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) samengestelde rapport betreffende de “Minimumvoorbeeld Begrotingen voor Bonaire” als uitgangspunt te nemen voor de inkomensnormering op Bonaire. Hiertoe was een verzoek  aan het bestuurscollege voorgelegd door de eilandsraad. Gedeputeerde Clark Abraham, belast met Bedrijfsvoering & Ondersteuning en daarmee personeelszaken van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), heeft zich voorgenomen om het bezoldigingsbeleid hierop aan te laten passen binnen de organisatie.

Het OLB wil in dit kader het initiatief nemen om op korte termijn te voldoen aan de inkomensnorm conform het NIBUD-rapport. Ambtenaren die een salaris ontvangen dat onder deze norm ligt, daarvan zal het salaris stapsgewijs aangepast en aangevuld worden. Het bestuurscollege is ervan overtuigd dat men door toepassing van dit beleid de financiële positie van deze ambtenaren kan verbeteren en dus daarmee ook hun sociaal economische positie.

Deel dit artikel