Personeel & Werk

Openbaar Lichaam Bonaire werkt toe naar een dertiende maand

Openbaar lichaam logo

Kralendijk – Op woensdag 9 december heeft het BC besloten na overleg met de ABVO om de eindejaarsuitkering van de ambtenaren binnen het OLB te verhogen.

Met de ABVO is een constructieve sfeer gesproken over de wens om toe te werken naar een 13de maand voor de ambtenaren binnen het OLB. Daarbij is nadrukkelijk gebrainstormd over het (her-)introduceren van een prestatiegerichte 13de maand. Dit dient in hun ogen gepaard te gaan met het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers met als doel het verbeteren van de dienstverlening van het ambtelijk apparaat.

Gedeputeerde Abraham is van mening dat er op verschillende fronten gewerkt moet worden naar een goed functionerend ambtelijk aparaat. Het (her)introduceren van een prestatiegebonden 13de maand zal de ambtenaar motiveren om gedurende het hele jaar zijn prestatie te verhogen en verbeteren.

Het Bestuurscollege zal zich naast dit besluit ook verder verdiepen in alternatieve en structurele maatregelen om de sociaal economische positie van de ambtenaren te verbeteren.

Deel dit artikel