Personeel & Werk

OLB hanteert NIBUD als norm voor salarissen

  Openbaar lichaam logo

Kralendijk – In het kader van het aanpassen van het bezoldigingsbeleid op basis van het NIBUD rapport zal een groep van negentwintig ambtenaren van het OLB een “salarisverhoging” worden toegpast zodanig dat hun salaris  boven het door NIBUD vastgestelde norm liggen. Het NIBUD rapport werd op 26 mei 2015 door de eilandsraad als inkomensnorm vastgesteld .

Gedeputeerde Abraham, belast met Bedrijfsvoering en Ondersteuning  en daarmede ook  Personeel en Organisatie, bewaakt de nodige stappen die genomen moeten worden om deze norm toe te passen voor ambtenaren binnen het OLB met een bruto maandsalaris van minder dan $1200,-. Dit houdt dat deze medewerkers met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 twee (2) extra treden ontvangen en per 1 januari 2016 naast hun automatische salaristrede, wegens goed functioneren, eveneens een verhoging van 2 extra salaristreden zullen ontvangen. Alle medewerkers in deze groep worden gelijk behandeld.

Gedeputeerde Abraham is ervan overtuigd dat de ambtenaren zich meer kunnen toewijden aan hun werkzaamheden binnen het OLB door het verbeteren van hun sociaal economische positie.

Deel dit artikel