Geen categorie

Bevelvoerdersopleiding Brandweerkorps Caribisch Nederland

Brandweer_Startopleiding_Bevelvoerder

 

Maandag 11 januari 2016 zijn 11 deelnemers van Brandweerkorps Caribisch nederland (BKCN) gestart met de bevelvoerdersopleiding. Het gaat om 1 deelnemer uit Saba, 3 deelnemers uit Statia en 7 deelnemers uit Bonaire. De bevelvoerdersopleiding is een zware opleiding voor mensen die leiding geven aan de bezetting van 1 tankautospuit en bijbehorende specialistische voertuigen. De bevelvoerder is leidinggevende van het eerste brandweervoertuig wat bij incidenten ter plaatse komt. Deelnemers aan de opleiding hebben een uitgebreide selectieprocedure doorlopen inclusief een pittig assessment.

De opleiding duurt 9 maanden en wordt georganiseerd door instructeurs van BKCN onder leiding van Julius Melaan, met ondersteuning van het brandweeropleidingsinstituut ‘BOGO’ uit Nederland. De deelnemers leren hoe ze onder druk leiding moeten geven aan hun eenheid bij alle type incidenten, het inschatten van gevaren bij incidenten en het maken van de juiste keuzes bij de incidentbestrijding die per situatie kunnen verschillen. Onderdeel van de opleiding zijn praktijktrainingsweken bij een oefencentrum in Duitsland, een aantal trainingsdagen bij het brandweer opleidingscentrum van de Koninklijke Luchtmacht in Woensdrecht en een praktijkexamen op Sint-Maarten. Aansluitend aan deze opleiding volgt een opleiding vliegtuigbrandbestrijding voor bevelvoerders. Als beide opleidingen  goed zijn afgerond dan is de deelnemer bevoegd om als bevelvoerder op te treden bij BKCN.

De opleiding is mogelijk gemaakt door de korpsbeheerder van BKCN en is in lijn met de hoge eisen die aan een professioneel brandweerkorps worden gesteld. In 2012 zijn alle instructeurs van BKCN opgeleid, waarmee de vakinhoudelijke en didactische kennis binnen het korps is geborgd. Aansluitend zijn in 2013/2014 de manschappen opgeleid of bijgeschoold. In 2014/2015 hebben de officieren het vak-OvD diploma gehaald en  nu is het de beurt aan de bevelvoerders.

Deel dit artikel