Onderwijs op Bonaire

MBO van de SGB mag voorlopig geen examens afnemen

SGB Bonaire

KRALENDIJK – Het mbo van de Scholengemeenschap Bonaire mag voorlopig geen examens meer afnemen. Die maatregel volgt op een brief van de Onderwijsinspectie.

Volgens de inspectie functioneert het examenbureau van het middelbaar beroepsonderwijs onvoldoende. Daardoor kan een correct verloop van examens niet gegarandeerd worden. De studenten van het mbo zijn vrijdagmorgen door de school geïnformeerd. Zij zullen studievertraging oplopen, nu de school geen examens mag afnemen.

Niveau
De maatregel geldt zowel de theorie- als de praktijkexamens. Het mbo kent niet één vast tijdstip van examinering, maar neemt examens af door het jaar heen. De inspectie stelde al eerder vast dat de examinering van mbo-opleidingen aan de SGB niet aan de basiskwaliteit voldeed. De school is ondanks afspraken en verbeterplannen, er tot op heden niet in geslaagd, die op het vereiste niveau te brengen.

De maatregel treft niet alleen de studenten van het mbo. Ook jongeren die een mbo 1 opleiding volgen bij Forma, het instituut voor volwassen educatie, zijn de dupe. De school was juist in deze periode bezig met het afnemen van examens. De diplomering stond al gepland.

Inge Berben, directeur van Forma: “Deze tegenslag is voor onze studenten zwaar te verwerken. Het is een kwetsbare groep, het zijn jongeren die al veel ‘faalervaringen’ hebben in hun leven. Een succes als het behalen van een diploma is voor hen essentieel.”

De mbo 1 opleidingen van Forma voldeden al in 2013 aan de basiskwaliteit. Dat maakt de klap, ook voor het personeel, groot. Berben wil alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat er voor de 21 mbo 1 examenkandidaten van Forma een uitzondering gemaakt kan worden.

Verantwoordelijkheid
De Scholengemeenschap Bonaire neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie en stelt in gesprek te zijn met de Inspectie.

Bron : Caribisch Netwerk

 

Deel dit artikel