Politiek & Bestuur

Samenwerking tussen Friesland en Bonaire voor erkenning Papiaments

Friesland en Bonaire tekenen in de eerste helft van 2016 een samenwerkingsovereenkomst voor de erkenning van het Papiaments als minderheidstaal  binnen Europa. Ook zal de provincie Bonaire helpen met wetenschappelijk onderzoek naar het Papiaments met het doel een algemeen taalbeleid voor het eiland te ontwikkelen, . 

De afspraken zijn gemaakt tijdens een recent werkbezoek van gedeputeerde Benito Dirksz aan Sietske Poepjes, Gedeputeerde Staten van Friesland belast met onderwijs. Poepjes heeft ook toegezegd het rapport van de Taalunie te gaan bestuderen, waarin gepleit wordt voor het Nederlands als instructietaal in het onderwijs op Bonaire. Zij zal daarna haar standpunt erover geven. Het Fries is net als het Papiaments een minderheidstaal binnen het Koninkrijk. Bonaire heeft om die reden het thema van de moedertaal met Friesland heeft besproken.    

Tijdens de ontmoeting met Dirksz heeft Poepjes een officiële brief aan hem overhandigd waarin de provincie steun uitspreekt voor het streven van Bonaire om het Papiaments als officiële taal erkend te krijgen. De brief vloeit voort uit een eerder bezoek  in september dit jaar van Fundashon Akademia di Papiamentu en Fundashon Splika aan Poepjes. Gedeputeerde Dirksz is een warme pleitbezorger voor het behoud van het Papiaments.

Op de foto is het moment te zien waarop de officiële brief met steunbetuiging aan de Bonairiaanse regering wordt overhandigd.

Deel dit artikel