Economie

Openbaar lichaam stimuleert via Job Program en POP meer werkgelegenheid

Openbaar lichaam stimuleert

Kralendijk- Er zijn nog meer goede berichten die komen uit de Job Program van het project Integrale Wijkaanpak van de Directie Samenleving en Zorg.

Recentelijk hebben vier langdurig werkelozen middels de Job Program werk gevonden in de agrarische sector voor de periode van 1 jaar. Directie Samenleving en Zorg werkt nauw samen met het Plattelands Ontwikkeling Project (POP) van de Directie Ruimte en Ontwikkeling. Door deze samenwerking is het mogelijk geworden om werkzoekenden een kans te bieden om in de groene sector te gaan werken. Naast hun dagelijkse werkzaamheden krijgen zij ook een keer per week cursus om meer inzicht te krijgen in de agrarische sector.

(Op de foto v.l.n.r. Gedeputeerde Silberie; dhr. Pourier projectleider POP; de twee medewerkers  dhr. Eustatius en dhr. Balentien; dhr. Suart projetleider Integrale Wijkaanpak; dhr. Pieternella als vertegenwoordiger van gedeputeerde Dirksz; dhr. Emers van het LVV en   dhr. Almenkerk projectleider POP)

Deel dit artikel