Geen categorie

Gezaghebber Edison Rijna heeft het debat georganiseerd door CJG officieel geopend

Gezaghebber Edison Rijna

Afgelopen zaterdag heeft de gezaghebber de heer Edison Rijna het debat officieel geopend. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft dit georganiseerd in het kader van de viering van de rechten van het kind. Jongeren vanaf 14 jaar mochten hieraan meedoen. Door middel van een training hebben ze de basis om te debatteren geleerd. Het formuleren van relevante argumenten waardoor je mening duidelijk naar voren komt vormden deel van de training. De heer Curvin George was de moderator van de avond en hij kwam met interesante stelllingen voor het debat. Gezaghebber Rijna en de heer John Soleana waren de leden van de jury tijdens het debat en hebben de jongeren aan het einde een welverdiend pluimpje gegeven voor de manier waarop ze het debat hebben gevoerd.

Gezaghebber Edison Rijna Gezaghebber Edison Rijna

Deel dit artikel