Politiek & Bestuur

Nieuwe wet- en regelgeving zal huurwoningmarkt Bonaire verbeteren

De FCB heeft grote plannen voor de nabije toekomst, met de bouw van onder andere 500 nieuwe huurwoningen.

fundashon_cas_boneriano_fcb_bonaire

Kralendijk – Het ministerie van BZK heeft gehoor gegeven aan het verzoek van het bestuurscollege voor aanpassing van de wetgeving omtrent de huurwoningmarkt op Bonaire. Dit verzoek werd in oktober 2013 gedaan. Op basis hiervan ligt er nu een nieuw wetsvoorstel klaar die een impuls zal geven aan de huurwoningmarkt op Bonaire.

Op 19 en 20 oktober 2015 hebben het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en BZK een werkconferentie gehouden voor de consultatie over dit nieuwe wetsvoorstel  “Maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland”. Naast het OLB  waren ook Fundashon Cas Bonairiano (FCB) en de huurcommissie betrokken bij de conferenties.
Inmiddels hebben er vier werkconferenties op Bonaire plaatsgevonden waar verschillende partijen met elkaar gesproken hebben over hoe de wet- en regelgeving er in de toekomst uit zou moeten zien. Tijdens de laatste bespreking, vorige week, schoven ook de vereniging van makelaars en de ondernemersvereniging van Bonaire (BBE) aan. Ook heeft BZK de wetsvoorstel aan de eilandsraad gepresenteerd.

De bestaande wetgeving dateert uit 1939 en is dus niet meer van deze tijd. Zo worden maximale huurprijzen nog steeds vastgesteld op basis van de oorspronkelijke bouwkosten.  Volgens deze wet is het niet verplicht om te kijken naar de marktwaarde en/of de kwaliteit van de woningen.

Wat betekent de nieuwe wet voor Bonaire?
De nieuwe wet legt de kaders voor huurprijzen, huurverhogingen of verlagingen, en procedures voor de huurcommissie vast. Ook werd tijdens de laatste bespreking de mogelijkheid voor tijdelijke huurcontracten in het wetsvoorstel verruimd. Tevens biedt deze meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Zo zullen huurprijsgrenzen en de percentages voor huurverhogingen niet in Den Haag maar op Bonaire worden vastgesteld middels eilandverordeningen. Voor het uitwerken van deze verordeningen biedt BZK ook het komende jaar ondersteuning aan het OLB. In het kader hier van worden opnieuw werkconferenties georganiseerd. Ook zal er vanuit de overheid de nodige voorlichting en communicatie worden verzorgd over de nieuwe wet- en regelgeving.

De nieuwe wet kan, na goedkeuring door het parlement, in 2017 in werking treden.

Deel dit artikel